اشعار آزاد (نیمایی و سپید)

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بهار هم مثل هر فصل دیگری
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۹۱۲ ]
روزی برای زنده شدن
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۸۳۴ ]
نه هوا سرد است
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
حی علی صلاه
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
کنترلش را که پیدا نمی کنم هیچ
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
بیکار که می شود
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
هرازگاهی اشتیاقمان
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
یک روز...
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
دستکش هایت را بپوش
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
قرارمان
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
آن روزها
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
صورتی
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
آفتاب
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
الهی شعله در جانم فکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
هشت آبان
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
برایت روسری می خرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
دانه‌
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
نام این شعر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
خداحافظ
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
کجایی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
خیره
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
روز بارانی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۷۴۷ ]
یادِ تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
رها
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
برای تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
چشم های بارانی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
چشمهایم بهانه تورا میگیرد!
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
چهار فصل
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
غبار
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
دیدارِ تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
*سهمیه*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
*پرچم*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
*سرفه ها*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]
به:ماندلا
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
*خلیج*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
«چرخ ها»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
" بَس کُن "
محمدمهدی کاظمی[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
«تنهایی پرهیاهو اثر بهومیل هرابال»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
«من یک کنسرت لغو شده ام»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
«بیست و یک گرم مفعول»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
از کوچه میبینم
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
در دست و پاها
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
«تنی چند»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
«آقای گالینگور»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
«سرم»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
«چرخ ها»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
«از کجا آمدن»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
گًل محمدی
مهناز حمیدی[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
عشق می‌ورزم
مجیا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
پیشگو نیستم
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
قطار چرک روز
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
وشاید عشق تنها چیزیست
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
تو نمی‌آیی
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
چوپان دروغگو ...!
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
بی نان میمیرند
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
پشت سرمان باز ماندند،
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
مجید ابراهیمی
آه پرنده مغموم[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
مورچه‌های گورستان
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
مسخ
حمیدر ضا باقربیگی[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
عصرهای باغ ملی
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
باغ شاهزاده
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
نامه
کوثر سپیدنامه[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
مثل همیشه ام
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
از چشمانم اسپارتاکوس بیدار می شود.
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
مثل حس خنکی انگشت سبابه ی پدر بزرگ
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
در بد خطی های دفترچه خاطرات قدیمی
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
کبریتمان به تاق می افتاد
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
چوب لباسی گوشه ی اتاق
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
استکان چایی در دست
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
آه اگر رادیو ها
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
مثل کولی های بندر
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
سلام
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
به ستاره ها سوگند
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
معجزه
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
بال بال می زند
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
به طعم ملس نسیمی دلخوشم
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
گفتند تو شاعری
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
دیگر بی واسطه نمیخندم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
پدر یعنی نگهبان شعر و شکوفه
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۶۹۸ ]
تصادف!
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
قرص هایم را
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
به یک شعر فکر میکنم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
باور کنید من شاعر نیستم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
هر دیوار در شهر خانه کارگریست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
خلیجی بی مرغ مهاجرم
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
زیر پوستم زنی سربازمخفی ست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
از کوچه شما که رد میشوم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
سرخپوست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
بوق ها فرصت گفتن نمی دهند
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
هوای پایتخت پاک است
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
من عروسی هستم که صبح ها کت و شلوار می پوشد!
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
پاهایم کهنه شده اند
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۷۵ ]
سلام بهارنارنجم
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
سلسله عالیجناب خاتون میرزا
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
راستش را بخواهی بانو
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
رو به راهم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
یکی صبح
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
کمی آن سو تر از ماه اسفند
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
تعداد نمایش: