اشعار آزاد (نیمایی و سپید)

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بهار هم مثل هر فصل دیگری
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۸۷۴ ]
روزی برای زنده شدن
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۷۸۴ ]
نه هوا سرد است
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
حی علی صلاه
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
کنترلش را که پیدا نمی کنم هیچ
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
بیکار که می شود
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
هرازگاهی اشتیاقمان
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
یک روز...
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
دستکش هایت را بپوش
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
قرارمان
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
آن روزها
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
صورتی
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
آفتاب
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
الهی شعله در جانم فکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
هشت آبان
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
برایت روسری می خرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
دانه‌
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
نام این شعر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
خداحافظ
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
کجایی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
خیره
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
روز بارانی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۷۱۰ ]
یادِ تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
رها
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
برای تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
چشم های بارانی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
چشمهایم بهانه تورا میگیرد!
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
چهار فصل
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
غبار
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
دیدارِ تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
*سهمیه*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
*پرچم*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
*سرفه ها*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
به:ماندلا
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
*خلیج*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
«چرخ ها»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
" بَس کُن "
محمدمهدی کاظمی[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
«تنهایی پرهیاهو اثر بهومیل هرابال»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
«من یک کنسرت لغو شده ام»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
«بیست و یک گرم مفعول»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
از کوچه میبینم
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
در دست و پاها
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
«تنی چند»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
«آقای گالینگور»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
«سرم»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
«چرخ ها»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
«از کجا آمدن»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
گًل محمدی
مهناز حمیدی[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
عشق می‌ورزم
مجیا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
پیشگو نیستم
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
قطار چرک روز
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
وشاید عشق تنها چیزیست
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
تو نمی‌آیی
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
چوپان دروغگو ...!
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
بی نان میمیرند
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
پشت سرمان باز ماندند،
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
مجید ابراهیمی
آه پرنده مغموم[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
مورچه‌های گورستان
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
مسخ
حمیدر ضا باقربیگی[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
عصرهای باغ ملی
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
باغ شاهزاده
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
نامه
کوثر سپیدنامه[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
مثل همیشه ام
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
از چشمانم اسپارتاکوس بیدار می شود.
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
مثل حس خنکی انگشت سبابه ی پدر بزرگ
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
در بد خطی های دفترچه خاطرات قدیمی
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
کبریتمان به تاق می افتاد
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
چوب لباسی گوشه ی اتاق
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
استکان چایی در دست
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
آه اگر رادیو ها
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
مثل کولی های بندر
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
سلام
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
به ستاره ها سوگند
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
معجزه
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
بال بال می زند
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
به طعم ملس نسیمی دلخوشم
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
گفتند تو شاعری
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
دیگر بی واسطه نمیخندم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
پدر یعنی نگهبان شعر و شکوفه
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۶۶۵ ]
تصادف!
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
قرص هایم را
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
به یک شعر فکر میکنم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
باور کنید من شاعر نیستم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
هر دیوار در شهر خانه کارگریست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
خلیجی بی مرغ مهاجرم
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
زیر پوستم زنی سربازمخفی ست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
از کوچه شما که رد میشوم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
سرخپوست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
بوق ها فرصت گفتن نمی دهند
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
هوای پایتخت پاک است
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
من عروسی هستم که صبح ها کت و شلوار می پوشد!
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
پاهایم کهنه شده اند
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
سلام بهارنارنجم
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
سلسله عالیجناب خاتون میرزا
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
راستش را بخواهی بانو
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
رو به راهم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
یکی صبح
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
کمی آن سو تر از ماه اسفند
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
تعداد نمایش: