اشعار آزاد (نیمایی و سپید)

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بهار هم مثل هر فصل دیگری
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۸۵۵ ]
روزی برای زنده شدن
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۷۵۶ ]
نه هوا سرد است
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
حی علی صلاه
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
کنترلش را که پیدا نمی کنم هیچ
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
بیکار که می شود
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
هرازگاهی اشتیاقمان
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
یک روز...
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
دستکش هایت را بپوش
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
قرارمان
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
آن روزها
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
صورتی
حمید مقدسی[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
آفتاب
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
الهی شعله در جانم فکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
هشت آبان
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
برایت روسری می خرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
دانه‌
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
نام این شعر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
خداحافظ
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
کجایی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
خیره
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
روز بارانی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۶۹۲ ]
یادِ تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
رها
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
برای تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
چشم های بارانی
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
چشمهایم بهانه تورا میگیرد!
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
چهار فصل
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
غبار
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
دیدارِ تو
مسعود منصوری[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
*سهمیه*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
*پرچم*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
*سرفه ها*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
به:ماندلا
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
*خلیج*
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
«چرخ ها»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
" بَس کُن "
محمدمهدی کاظمی[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
«تنهایی پرهیاهو اثر بهومیل هرابال»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
«من یک کنسرت لغو شده ام»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
«بیست و یک گرم مفعول»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
از کوچه میبینم
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
در دست و پاها
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
«تنی چند»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
«آقای گالینگور»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
«سرم»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
«چرخ ها»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
«از کجا آمدن»
امیر معینی[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
گًل محمدی
مهناز حمیدی[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
عشق می‌ورزم
مجیا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
پیشگو نیستم
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
قطار چرک روز
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
وشاید عشق تنها چیزیست
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
دیگر نه می‌خندم، نه می‌گریم
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
تو نمی‌آیی
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
چوپان دروغگو ...!
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
بی نان میمیرند
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
پشت سرمان باز ماندند،
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
مجید ابراهیمی
آه پرنده مغموم[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
مورچه‌های گورستان
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
حیف از آفتابی که بی‌تو تابید
مجید ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
مسخ
حمیدر ضا باقربیگی[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
عصرهای باغ ملی
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
باغ شاهزاده
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
نامه
کوثر سپیدنامه[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
مثل همیشه ام
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
از چشمانم اسپارتاکوس بیدار می شود.
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
مثل حس خنکی انگشت سبابه ی پدر بزرگ
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
در بد خطی های دفترچه خاطرات قدیمی
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
کبریتمان به تاق می افتاد
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
چوب لباسی گوشه ی اتاق
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
استکان چایی در دست
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
آه اگر رادیو ها
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
مثل کولی های بندر
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
سلام
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
به ستاره ها سوگند
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
معجزه
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
بال بال می زند
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
به طعم ملس نسیمی دلخوشم
محمد صارمی شهاب[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
گفتند تو شاعری
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
دیگر بی واسطه نمیخندم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
پدر یعنی نگهبان شعر و شکوفه
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
تصادف!
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
قرص هایم را
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
به یک شعر فکر میکنم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
باور کنید من شاعر نیستم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
هر دیوار در شهر خانه کارگریست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
خلیجی بی مرغ مهاجرم
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
زیر پوستم زنی سربازمخفی ست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
از کوچه شما که رد میشوم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
سرخپوست
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
بوق ها فرصت گفتن نمی دهند
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
هوای پایتخت پاک است
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
من عروسی هستم که صبح ها کت و شلوار می پوشد!
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
پاهایم کهنه شده اند
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
سلام بهارنارنجم
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
سلسله عالیجناب خاتون میرزا
گالیا توانگر[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
راستش را بخواهی بانو
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
رو به راهم
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
یکی صبح
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
کمی آن سو تر از ماه اسفند
سهیل ملکی[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
تعداد نمایش: