اشعار سنتی

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بر روی نامه های تو بالا می آورم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۰۲۰ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۳۹ ]
برف به جان باغ می افتد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۵۵ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۶۴ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۸۴ ]
زندگی با قرصهای خواب را یادم بده
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
من از تنهایی،از دیوار میترسم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
لذت عشق در رسیدن نیست
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۷۷ ]
من شک کنم؟به کی؟ به شما؟شک نمیکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
من درد می کنم و تو باور نمیکنی!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
وقتی که رفت بارش باران شدید شد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
چشم تو را از آینه ها قرض میکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
بازی
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۲۳ ]
هیچ کسی غیر او
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۹۲ ]
اگرها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
ذوقافیتین«رخصت»
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
باد برده:
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۲۶ ]
تا...
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
دور و نزدیک
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
بهانه
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
دنیا و من
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
نا رها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۷۴ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
برای حضرت زهرا (س)
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۹۰۶ ]
به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۳۸ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۳۹ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
جلای چهره ی جان شد قرائت سحری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
بردار سر از گردن منصور به داری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
چون خزانه دار خلق است آن که خواهد مال را
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
ای وای که فصلی شد و ناچار بریدیم
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
تا لبِ خندانِ تو رام من است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۷۱ ]
من که بینم بی وفایی صنعت و کار پری است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
ممدوح اگر تو باشی و عالَم تمام مدح
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۱۲۴۱ ]
هندویِ شامِ هجران میل سحر ندارد
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
عنصر پر فایده
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
دانشجو
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
موعود
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
منم غلامِ غلامِ حسن سلام الله
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۸۳ ]
چهره ات آزاد کن
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
سینه پر تپش
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
هم خسته در سکون هم خسته از سفر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
بهار شیراز
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۷۴۱ ]
برف
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
یوسف گم گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
غم
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
دیوانه توست
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
حرمان
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
شکوه
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
هنگام وصال
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۱۰۰۸ ]
معشوق نهان گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۹۴۶ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار !
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
سنگ نگاره
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
چندمِ رعنا
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
سمتِ طپش
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
میلِ جاری
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
سروْ دود
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
جبرِ سیاه داغِ شقایق
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
دُچاران
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
مکثِ خاکستری فام
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
مویه تا بارانیِ در باد !
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
گیسوانِ خواهری ِ بید
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
آه پوشیده
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
ملاقات
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۹۰۰ ]
سیندرلا
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۸۱۳ ]
اردیبهشت
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۱۰۸۴ ]
سوپ سرد
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
چنگیز
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
دکتر
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۲۴ ]
نشانی
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
ماه زمزم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
با شما هستم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
غزل سنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۶۵ ]
ماه عشق
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
درنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
تعداد نمایش: