اشعار سنتی

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بر روی نامه های تو بالا می آورم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۰۷۱ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۷۸ ]
برف به جان باغ می افتد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۹۰۶ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۰۸ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۳۰ ]
زندگی با قرصهای خواب را یادم بده
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
من از تنهایی،از دیوار میترسم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
لذت عشق در رسیدن نیست
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۱۱ ]
من شک کنم؟به کی؟ به شما؟شک نمیکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
من درد می کنم و تو باور نمیکنی!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
وقتی که رفت بارش باران شدید شد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
چشم تو را از آینه ها قرض میکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
بازی
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۴۴ ]
هیچ کسی غیر او
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۲۴ ]
اگرها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
ذوقافیتین«رخصت»
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
باد برده:
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۶۱ ]
تا...
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
دور و نزدیک
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
بهانه
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
دنیا و من
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
نا رها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۷۱۳ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
برای حضرت زهرا (س)
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۹۷۰ ]
به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۸۲ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۷۱ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
جلای چهره ی جان شد قرائت سحری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
بردار سر از گردن منصور به داری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
چون خزانه دار خلق است آن که خواهد مال را
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۶۰ ]
ای وای که فصلی شد و ناچار بریدیم
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۷۳۸ ]
تا لبِ خندانِ تو رام من است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۸۸ ]
من که بینم بی وفایی صنعت و کار پری است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
ممدوح اگر تو باشی و عالَم تمام مدح
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۱۲۹۸ ]
هندویِ شامِ هجران میل سحر ندارد
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
عنصر پر فایده
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
دانشجو
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
موعود
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
منم غلامِ غلامِ حسن سلام الله
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۷۳۴ ]
چهره ات آزاد کن
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
سینه پر تپش
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
هم خسته در سکون هم خسته از سفر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
بهار شیراز
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۷۸۰ ]
برف
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
یوسف گم گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
غم
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
دیوانه توست
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
حرمان
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
شکوه
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
هنگام وصال
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۱۰۷۳ ]
معشوق نهان گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۹۰ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۷۱۳ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۹۹۴ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار !
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
سنگ نگاره
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
چندمِ رعنا
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
سمتِ طپش
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
میلِ جاری
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
سروْ دود
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
جبرِ سیاه داغِ شقایق
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
دُچاران
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
مکثِ خاکستری فام
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۵۰ ]
مویه تا بارانیِ در باد !
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
گیسوانِ خواهری ِ بید
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
آه پوشیده
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
ملاقات
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۹۳۹ ]
سیندرلا
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۸۵۶ ]
اردیبهشت
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۱۱۴۱ ]
سوپ سرد
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
چنگیز
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
دکتر
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۶۴ ]
نشانی
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
ماه زمزم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
با شما هستم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
غزل سنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۹۸ ]
ماه عشق
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
درنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
تعداد نمایش: