اشعار سنتی

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بر روی نامه های تو بالا می آورم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۰۰۰ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۲۳ ]
برف به جان باغ می افتد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۴۷ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۳۰ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۵۱ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۷۲ ]
زندگی با قرصهای خواب را یادم بده
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
من از تنهایی،از دیوار میترسم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
لذت عشق در رسیدن نیست
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۶۱ ]
من شک کنم؟به کی؟ به شما؟شک نمیکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
من درد می کنم و تو باور نمیکنی!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
وقتی که رفت بارش باران شدید شد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
چشم تو را از آینه ها قرض میکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
بازی
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۸۵ ]
هیچ کسی غیر او
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۷۸ ]
اگرها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
ذوقافیتین«رخصت»
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
باد برده:
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۰۸ ]
تا...
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
دور و نزدیک
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
بهانه
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
دنیا و من
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
نا رها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
برای حضرت زهرا (س)
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۸۸۴ ]
به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۱۶ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
جلای چهره ی جان شد قرائت سحری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
بردار سر از گردن منصور به داری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
چون خزانه دار خلق است آن که خواهد مال را
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
ای وای که فصلی شد و ناچار بریدیم
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
تا لبِ خندانِ تو رام من است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
من که بینم بی وفایی صنعت و کار پری است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
ممدوح اگر تو باشی و عالَم تمام مدح
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۱۲۱۵ ]
هندویِ شامِ هجران میل سحر ندارد
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
عنصر پر فایده
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
دانشجو
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
موعود
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
منم غلامِ غلامِ حسن سلام الله
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
چهره ات آزاد کن
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
سینه پر تپش
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
هم خسته در سکون هم خسته از سفر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
بهار شیراز
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۷۲۳ ]
برف
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
یوسف گم گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
غم
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
دیوانه توست
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
حرمان
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
شکوه
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
هنگام وصال
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۹۸۴ ]
معشوق نهان گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۹۲۳ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار !
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
سنگ نگاره
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
چندمِ رعنا
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
سمتِ طپش
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
میلِ جاری
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
سروْ دود
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
جبرِ سیاه داغِ شقایق
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
دُچاران
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
مکثِ خاکستری فام
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
مویه تا بارانیِ در باد !
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
گیسوانِ خواهری ِ بید
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
آه پوشیده
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
ملاقات
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۸۸۱ ]
سیندرلا
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۹۰ ]
اردیبهشت
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۱۰۵۸ ]
سوپ سرد
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۶۷۹ ]
چنگیز
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
دکتر
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
نشانی
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
ماه زمزم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
با شما هستم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
غزل سنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
ماه عشق
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
درنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
تعداد نمایش: