اشعار سنتی

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بر روی نامه های تو بالا می آورم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۰۸۹ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۹۵ ]
برف به جان باغ می افتد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۹۲ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۹۲۸ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۲۰ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۴۹ ]
زندگی با قرصهای خواب را یادم بده
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۷۷ ]
من از تنهایی،از دیوار میترسم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
لذت عشق در رسیدن نیست
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۱۹ ]
من شک کنم؟به کی؟ به شما؟شک نمیکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
من درد می کنم و تو باور نمیکنی!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
وقتی که رفت بارش باران شدید شد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
چشم تو را از آینه ها قرض میکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
بازی
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۵۳ ]
هیچ کسی غیر او
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۳۸ ]
اگرها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
ذوقافیتین«رخصت»
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
باد برده:
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۷۵ ]
تا...
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
دور و نزدیک
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
بهانه
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
دنیا و من
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
نا رها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۷۳۲ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
برای حضرت زهرا (س)
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۹۹۸ ]
به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۸۰۲ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
جلای چهره ی جان شد قرائت سحری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
بردار سر از گردن منصور به داری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
چون خزانه دار خلق است آن که خواهد مال را
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
ای وای که فصلی شد و ناچار بریدیم
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۷۵۹ ]
تا لبِ خندانِ تو رام من است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۷۰۲ ]
من که بینم بی وفایی صنعت و کار پری است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
ممدوح اگر تو باشی و عالَم تمام مدح
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۱۳۲۳ ]
هندویِ شامِ هجران میل سحر ندارد
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
عنصر پر فایده
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
دانشجو
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
موعود
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
منم غلامِ غلامِ حسن سلام الله
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۷۴۹ ]
چهره ات آزاد کن
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۳۷ ]
سینه پر تپش
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
هم خسته در سکون هم خسته از سفر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
بهار شیراز
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۷۹۹ ]
برف
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
یوسف گم گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
غم
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
دیوانه توست
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
حرمان
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
شکوه
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
هنگام وصال
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۱۰۹۵ ]
معشوق نهان گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۷۰۶ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۷۳۴ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۱۰۱۱ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار !
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
سنگ نگاره
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
چندمِ رعنا
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۵۰ ]
سمتِ طپش
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
میلِ جاری
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
سروْ دود
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
جبرِ سیاه داغِ شقایق
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
دُچاران
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
مکثِ خاکستری فام
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
مویه تا بارانیِ در باد !
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
گیسوانِ خواهری ِ بید
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
آه پوشیده
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
ملاقات
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۹۶۰ ]
سیندرلا
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۸۷۳ ]
اردیبهشت
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۱۱۶۳ ]
سوپ سرد
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۱۸ ]
چنگیز
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
دکتر
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۸۵ ]
نشانی
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
ماه زمزم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
با شما هستم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
غزل سنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۷۱۶ ]
ماه عشق
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۷۱۶ ]
درنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
تعداد نمایش: