اشعار سنتی

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بر روی نامه های تو بالا می آورم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۰۳۹ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۵۰ ]
برف به جان باغ می افتد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۷۵ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۷۷ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۰۴ ]
زندگی با قرصهای خواب را یادم بده
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
من از تنهایی،از دیوار میترسم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
لذت عشق در رسیدن نیست
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۸۹ ]
من شک کنم؟به کی؟ به شما؟شک نمیکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
من درد می کنم و تو باور نمیکنی!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
وقتی که رفت بارش باران شدید شد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
چشم تو را از آینه ها قرض میکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
بازی
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۳۲ ]
هیچ کسی غیر او
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۰۶ ]
اگرها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
ذوقافیتین«رخصت»
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
باد برده:
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۳۷ ]
تا...
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
دور و نزدیک
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
بهانه
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
دنیا و من
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
نا رها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
برای حضرت زهرا (س)
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۹۲۱ ]
به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۵۵ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
جلای چهره ی جان شد قرائت سحری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
بردار سر از گردن منصور به داری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
چون خزانه دار خلق است آن که خواهد مال را
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
ای وای که فصلی شد و ناچار بریدیم
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۷۱۵ ]
تا لبِ خندانِ تو رام من است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
من که بینم بی وفایی صنعت و کار پری است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
ممدوح اگر تو باشی و عالَم تمام مدح
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۱۲۶۵ ]
هندویِ شامِ هجران میل سحر ندارد
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
عنصر پر فایده
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
دانشجو
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
موعود
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
منم غلامِ غلامِ حسن سلام الله
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۹۸ ]
چهره ات آزاد کن
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
سینه پر تپش
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
هم خسته در سکون هم خسته از سفر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
بهار شیراز
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۷۵۴ ]
برف
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
یوسف گم گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
غم
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
دیوانه توست
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
حرمان
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
شکوه
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
هنگام وصال
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۱۰۲۸ ]
معشوق نهان گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۷۷ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۹۵۹ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار !
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
سنگ نگاره
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
چندمِ رعنا
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
سمتِ طپش
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
میلِ جاری
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
سروْ دود
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
جبرِ سیاه داغِ شقایق
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
دُچاران
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
مکثِ خاکستری فام
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
مویه تا بارانیِ در باد !
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
گیسوانِ خواهری ِ بید
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
آه پوشیده
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
ملاقات
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۹۱۵ ]
سیندرلا
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۸۲۵ ]
اردیبهشت
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۱۱۰۵ ]
سوپ سرد
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
چنگیز
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
دکتر
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۳۵ ]
نشانی
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
ماه زمزم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
با شما هستم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
غزل سنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۷۷ ]
ماه عشق
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
درنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
تعداد نمایش: