اشعار سنتی

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بر روی نامه های تو بالا می آورم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۰۵۶ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۶۲ ]
برف به جان باغ می افتد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۷۶ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۹۰ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۸۶ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۱۵ ]
زندگی با قرصهای خواب را یادم بده
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
من از تنهایی،از دیوار میترسم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
لذت عشق در رسیدن نیست
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۰۰ ]
من شک کنم؟به کی؟ به شما؟شک نمیکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
من درد می کنم و تو باور نمیکنی!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
وقتی که رفت بارش باران شدید شد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
چشم تو را از آینه ها قرض میکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
بازی
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۳۳ ]
هیچ کسی غیر او
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۱۳ ]
اگرها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
ذوقافیتین«رخصت»
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
باد برده:
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۴۳ ]
تا...
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۷۵ ]
دور و نزدیک
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
بهانه
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
دنیا و من
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
نا رها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۷۹ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۹۶ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
برای حضرت زهرا (س)
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۹۴۲ ]
به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۶۶ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
جلای چهره ی جان شد قرائت سحری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
بردار سر از گردن منصور به داری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
چون خزانه دار خلق است آن که خواهد مال را
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
ای وای که فصلی شد و ناچار بریدیم
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۷۲۶ ]
تا لبِ خندانِ تو رام من است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۸۱ ]
من که بینم بی وفایی صنعت و کار پری است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
ممدوح اگر تو باشی و عالَم تمام مدح
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۱۲۸۰ ]
هندویِ شامِ هجران میل سحر ندارد
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
عنصر پر فایده
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
دانشجو
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
موعود
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
منم غلامِ غلامِ حسن سلام الله
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۷۱۴ ]
چهره ات آزاد کن
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
سینه پر تپش
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
هم خسته در سکون هم خسته از سفر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
بهار شیراز
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۷۶۴ ]
برف
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
یوسف گم گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
غم
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
دیوانه توست
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
حرمان
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
شکوه
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
هنگام وصال
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۱۰۴۵ ]
معشوق نهان گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۹۷۴ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار !
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
سنگ نگاره
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
چندمِ رعنا
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
سمتِ طپش
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
میلِ جاری
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
سروْ دود
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
جبرِ سیاه داغِ شقایق
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
دُچاران
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
مکثِ خاکستری فام
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
مویه تا بارانیِ در باد !
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
گیسوانِ خواهری ِ بید
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
آه پوشیده
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
ملاقات
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۹۲۴ ]
سیندرلا
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۸۳۸ ]
اردیبهشت
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۱۱۲۱ ]
سوپ سرد
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۰۱ ]
چنگیز
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
دکتر
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۵۰ ]
نشانی
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
ماه زمزم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
با شما هستم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
غزل سنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۸۵ ]
ماه عشق
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۶۸۱ ]
درنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
تعداد نمایش: