اشعار سنتی

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بر روی نامه های تو بالا می آورم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۱۱۲۸ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۹۳۸ ]
برف به جان باغ می افتد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۹۶۸ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۴۷ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۸۴ ]
زندگی با قرصهای خواب را یادم بده
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
من از تنهایی،از دیوار میترسم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
لذت عشق در رسیدن نیست
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۸۴۷ ]
من شک کنم؟به کی؟ به شما؟شک نمیکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
من درد می کنم و تو باور نمیکنی!
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
وقتی که رفت بارش باران شدید شد
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
چشم تو را از آینه ها قرض میکنم
فرهاد فریدزاده[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
بازی
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۷۹ ]
هیچ کسی غیر او
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۶۳ ]
اگرها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
ذوقافیتین«رخصت»
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
باد برده:
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۸۰۷ ]
تا...
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
دور و نزدیک
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]
بهانه
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
دنیا و من
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
نا رها
آذر نادی[ تعداد کلیک : ۷۳۶ ]
کنار موجها، شور صدفها، گوش ماهی ها
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
بیچاره من که خانه و ... جای تو خوشتر است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
بیش از این ای عشق در چشم کسی خوارم مکن
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
از بس که نداریم... نه یاری نه شفیقی
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۷۵۹ ]
اگر برای تو آغوش آشیان تنگ است
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
بی حوصله و خسته و آواره و پیرم
محسن وطنی[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
برای حضرت زهرا (س)
حسین جنتی[ تعداد کلیک : ۱۰۳۶ ]
به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۸۳۴ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۱۰ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۲۵ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
جلای چهره ی جان شد قرائت سحری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
بردار سر از گردن منصور به داری
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
چون خزانه دار خلق است آن که خواهد مال را
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
ای وای که فصلی شد و ناچار بریدیم
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۷۹۰ ]
تا لبِ خندانِ تو رام من است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۷۳۰ ]
من که بینم بی وفایی صنعت و کار پری است
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
ممدوح اگر تو باشی و عالَم تمام مدح
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۱۳۷۷ ]
هندویِ شامِ هجران میل سحر ندارد
سعید روزبه[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
عنصر پر فایده
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
دانشجو
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
موعود
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
منم غلامِ غلامِ حسن سلام الله
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۷۸۶ ]
چهره ات آزاد کن
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
سینه پر تپش
ستار روزبه[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
هم خسته در سکون هم خسته از سفر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
بهار شیراز
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۸۳۴ ]
برف
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
یوسف گم گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
غم
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
دیوانه توست
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
حرمان
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
شکوه
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۸۹ ]
هنگام وصال
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۱۱۳۸ ]
معشوق نهان گشته
سید امیررضا انجوی[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۷۴۲ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۷۰۸ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۶۷ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۷۷۳ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۱۰۳۸ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار !
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است
سعید توکلی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
سنگ نگاره
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
چندمِ رعنا
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
سمتِ طپش
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
میلِ جاری
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
سروْ دود
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
جبرِ سیاه داغِ شقایق
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
دُچاران
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
مکثِ خاکستری فام
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]
مویه تا بارانیِ در باد !
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
گیسوانِ خواهری ِ بید
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
آه پوشیده
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
ملاقات
سید صدرا روحانی[ تعداد کلیک : ۹۹۰ ]
سیندرلا
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۹۰۴ ]
اردیبهشت
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۱۲۱۴ ]
سوپ سرد
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۷۴۱ ]
چنگیز
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
دکتر
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۸۲۳ ]
نشانی
نرگس کاظمی زاده[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
ماه زمزم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
با شما هستم
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
غزل سنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۷۵۴ ]
ماه عشق
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۷۵۸ ]
درنگ
مهرداد نصرتی[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
تعداد نمایش: