اشعار کودک و نوجوان

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
پیاز
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۶۴۷ ]
جوجه ی کچل
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۸۳۹ ]
قیمه با مو
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
*عطر بابا
منیره هاشمی[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
زنگ انشا
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
زنبورک
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
نماز
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
جیک جیکو
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
جنگ
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
خرید
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
بازی
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
بچه خوب کیه ؟
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
خاطره کربلا
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
چشمه راز ونیاز
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
آی ماهیگیر چه شانسی!
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
حسنی کلاس اوله
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
تیله ی رنگی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۲۳ ]
دکمه ی کفشدوزکی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
نوبرانه
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
خدای دست و دلباز
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
ماهی دم طلایی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
درخت
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
رنگین کمان
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
مترسک
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۸۳ ]
حضرت خدیجه
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
حضرت حمیده بانو(مادر امام موسی کاظم)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
می خوام عروسک بسازم
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
سمانه مغربی (مادر امام هادی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
پنجره
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
کفش عید
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
مادر بزرگ
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
ماهی دم طلایی
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
دستِ سبز
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
فاطمه بنت الحسن(مادر امام باقر)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
حدیثه بانو (مادر امام حسن عسگری)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
فاطمه بنت اسد(مادر امام علی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
ام فروه (مادر امام صادق)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
حضرت نرجس خاتون(مادر امام زمان)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
حضرت فاطمهی زهرا(س)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
نجمه خاتون مادر امام رضا (ع)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
ریحانه بانو(مادر امام جواد)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
حضرت آمنه(مادر پیامبر)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
پروانه خندید
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
خدا گفته درخت از دانه باشد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
کشیدم رویِ گربه، چند نقشی
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
کبوتر صلح
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
جایی‌ست عجیب نه رفاقت نه مَدَد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
من منتظرم پنجره‌ای باز شود
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
زاغ
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
گربه سیاه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
جوجه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
گربه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
دوچرخه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
تاب
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
دورِ سفره‌ایم
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
مناظره‌یِ جاروبرقی و جارودستی
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
کلاه
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
چک‌چکِ ناودون،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
مادربزرگِ خوبم
امیرحسن ابذاهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
بیدِ مجنونِ
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
سلول‌هایِ مغزت
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
مادر
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
خدا آسمان را آفرید ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
من کودکم،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
مدادِ رنگی‌ام ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
زمین پاک
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
قلبم
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
شاپرکِ کوچکِ خیالِ من ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
کوچه‌هایی پُرهیاهو ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
قطار
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
دفترِ خیالِ من،
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
بادبادک
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
آورده ام به خانه یک بچه گربه ی ناز
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
دوست دارم با ستاره زیر سقف شب بخوابم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
گهواره ای خریده مامان برای نی نی
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
موی سرم را باز تا شانه زد مادر
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
مگر صدای تو جاری کند سرودم را
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
کدام چشم ابری نماز بر دلم خواند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
اگر چه غمت را قراری ندارم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
مثل غروب پنجره لبریزم از غمت
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
واژه را گفتی تعارف کم کند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
مادر من خرید
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
همیشه یاد دادم
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
مثل من بانمک است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
غنچه عروس است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
بومــــــادران گــلی
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
اگـر از سبــزه و رود
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
قطارشهری
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
هفت ساله ام من و
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
گلدون شمعدونی ما تو ایوون
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
کمربند ایمنی
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
عروسک قشنگم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
هدیه ی روز پدر
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
ترافیک
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
مادر بزرگ خوبم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
سوراخ ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
پشت کوه ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
تخم مرغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
دورغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
تعداد نمایش: