اشعار کودک و نوجوان

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
پیاز
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
جوجه ی کچل
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۷۹۳ ]
قیمه با مو
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
*عطر بابا
منیره هاشمی[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
زنگ انشا
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۳۹ ]
زنبورک
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
نماز
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
جیک جیکو
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
جنگ
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
خرید
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
بازی
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
بچه خوب کیه ؟
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
خاطره کربلا
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
چشمه راز ونیاز
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
آی ماهیگیر چه شانسی!
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
حسنی کلاس اوله
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
تیله ی رنگی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
دکمه ی کفشدوزکی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
نوبرانه
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
خدای دست و دلباز
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
ماهی دم طلایی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
درخت
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
رنگین کمان
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
مترسک
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
حضرت خدیجه
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
حضرت حمیده بانو(مادر امام موسی کاظم)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
می خوام عروسک بسازم
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
سمانه مغربی (مادر امام هادی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
پنجره
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
کفش عید
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
مادر بزرگ
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
ماهی دم طلایی
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
دستِ سبز
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
فاطمه بنت الحسن(مادر امام باقر)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
حدیثه بانو (مادر امام حسن عسگری)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
فاطمه بنت اسد(مادر امام علی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
ام فروه (مادر امام صادق)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
حضرت نرجس خاتون(مادر امام زمان)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
حضرت فاطمهی زهرا(س)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
نجمه خاتون مادر امام رضا (ع)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
ریحانه بانو(مادر امام جواد)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
حضرت آمنه(مادر پیامبر)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
پروانه خندید
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
خدا گفته درخت از دانه باشد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
کشیدم رویِ گربه، چند نقشی
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
کبوتر صلح
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
جایی‌ست عجیب نه رفاقت نه مَدَد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
من منتظرم پنجره‌ای باز شود
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
زاغ
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
گربه سیاه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
جوجه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
گربه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
دوچرخه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
تاب
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
دورِ سفره‌ایم
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
مناظره‌یِ جاروبرقی و جارودستی
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
کلاه
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
چک‌چکِ ناودون،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
مادربزرگِ خوبم
امیرحسن ابذاهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
بیدِ مجنونِ
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
سلول‌هایِ مغزت
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
مادر
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
خدا آسمان را آفرید ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
من کودکم،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
مدادِ رنگی‌ام ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
زمین پاک
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
قلبم
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
شاپرکِ کوچکِ خیالِ من ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
کوچه‌هایی پُرهیاهو ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
قطار
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
دفترِ خیالِ من،
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
بادبادک
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
آورده ام به خانه یک بچه گربه ی ناز
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
دوست دارم با ستاره زیر سقف شب بخوابم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
گهواره ای خریده مامان برای نی نی
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
موی سرم را باز تا شانه زد مادر
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
مگر صدای تو جاری کند سرودم را
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
کدام چشم ابری نماز بر دلم خواند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
اگر چه غمت را قراری ندارم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
مثل غروب پنجره لبریزم از غمت
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
واژه را گفتی تعارف کم کند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
مادر من خرید
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
همیشه یاد دادم
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
مثل من بانمک است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
غنچه عروس است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
بومــــــادران گــلی
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
اگـر از سبــزه و رود
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
قطارشهری
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
هفت ساله ام من و
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
گلدون شمعدونی ما تو ایوون
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
کمربند ایمنی
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
عروسک قشنگم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
هدیه ی روز پدر
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
ترافیک
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
مادر بزرگ خوبم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
سوراخ ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
پشت کوه ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
تخم مرغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
دورغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
تعداد نمایش: