اشعار کودک و نوجوان

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
پیاز
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
جوجه ی کچل
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۸۰۰ ]
قیمه با مو
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
*عطر بابا
منیره هاشمی[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
زنگ انشا
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۴۸ ]
زنبورک
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
نماز
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
جیک جیکو
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
جنگ
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
خرید
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
بازی
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
بچه خوب کیه ؟
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
خاطره کربلا
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
چشمه راز ونیاز
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
آی ماهیگیر چه شانسی!
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
حسنی کلاس اوله
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
تیله ی رنگی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
دکمه ی کفشدوزکی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
نوبرانه
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
خدای دست و دلباز
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
ماهی دم طلایی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
درخت
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
رنگین کمان
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
مترسک
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
حضرت خدیجه
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
حضرت حمیده بانو(مادر امام موسی کاظم)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
می خوام عروسک بسازم
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
سمانه مغربی (مادر امام هادی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
پنجره
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
کفش عید
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
مادر بزرگ
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
ماهی دم طلایی
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
دستِ سبز
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
فاطمه بنت الحسن(مادر امام باقر)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
حدیثه بانو (مادر امام حسن عسگری)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
فاطمه بنت اسد(مادر امام علی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
ام فروه (مادر امام صادق)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
حضرت نرجس خاتون(مادر امام زمان)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
حضرت فاطمهی زهرا(س)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
نجمه خاتون مادر امام رضا (ع)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
ریحانه بانو(مادر امام جواد)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
حضرت آمنه(مادر پیامبر)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
پروانه خندید
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
خدا گفته درخت از دانه باشد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
کشیدم رویِ گربه، چند نقشی
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
کبوتر صلح
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
جایی‌ست عجیب نه رفاقت نه مَدَد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
من منتظرم پنجره‌ای باز شود
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
زاغ
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
گربه سیاه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
جوجه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
گربه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
دوچرخه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
تاب
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
دورِ سفره‌ایم
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
مناظره‌یِ جاروبرقی و جارودستی
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
کلاه
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
چک‌چکِ ناودون،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
مادربزرگِ خوبم
امیرحسن ابذاهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
بیدِ مجنونِ
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
سلول‌هایِ مغزت
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
مادر
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
خدا آسمان را آفرید ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
من کودکم،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
مدادِ رنگی‌ام ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
زمین پاک
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
قلبم
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
شاپرکِ کوچکِ خیالِ من ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
کوچه‌هایی پُرهیاهو ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
قطار
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
دفترِ خیالِ من،
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
بادبادک
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
آورده ام به خانه یک بچه گربه ی ناز
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
دوست دارم با ستاره زیر سقف شب بخوابم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
گهواره ای خریده مامان برای نی نی
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
موی سرم را باز تا شانه زد مادر
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
مگر صدای تو جاری کند سرودم را
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
کدام چشم ابری نماز بر دلم خواند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
اگر چه غمت را قراری ندارم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
مثل غروب پنجره لبریزم از غمت
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
واژه را گفتی تعارف کم کند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
مادر من خرید
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
همیشه یاد دادم
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
مثل من بانمک است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
غنچه عروس است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
بومــــــادران گــلی
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
اگـر از سبــزه و رود
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
قطارشهری
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
هفت ساله ام من و
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
گلدون شمعدونی ما تو ایوون
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
کمربند ایمنی
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
عروسک قشنگم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
هدیه ی روز پدر
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
ترافیک
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
مادر بزرگ خوبم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
سوراخ ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
پشت کوه ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
تخم مرغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
دورغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
تعداد نمایش: