اشعار کودک و نوجوان

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
پیاز
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
جوجه ی کچل
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۷۷۴ ]
قیمه با مو
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
*عطر بابا
منیره هاشمی[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
زنگ انشا
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
زنبورک
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
نماز
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
جیک جیکو
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
جنگ
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
خرید
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
بازی
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
بچه خوب کیه ؟
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
خاطره کربلا
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
چشمه راز ونیاز
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
آی ماهیگیر چه شانسی!
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
حسنی کلاس اوله
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
تیله ی رنگی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
دکمه ی کفشدوزکی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
نوبرانه
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
خدای دست و دلباز
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
ماهی دم طلایی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
درخت
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
رنگین کمان
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
مترسک
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
حضرت خدیجه
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
حضرت حمیده بانو(مادر امام موسی کاظم)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
می خوام عروسک بسازم
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
سمانه مغربی (مادر امام هادی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
پنجره
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
کفش عید
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
مادر بزرگ
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
ماهی دم طلایی
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
دستِ سبز
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
فاطمه بنت الحسن(مادر امام باقر)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
حدیثه بانو (مادر امام حسن عسگری)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
فاطمه بنت اسد(مادر امام علی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
ام فروه (مادر امام صادق)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
حضرت نرجس خاتون(مادر امام زمان)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
حضرت فاطمهی زهرا(س)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
نجمه خاتون مادر امام رضا (ع)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
ریحانه بانو(مادر امام جواد)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۸۵ ]
حضرت آمنه(مادر پیامبر)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
پروانه خندید
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
خدا گفته درخت از دانه باشد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
کشیدم رویِ گربه، چند نقشی
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
کبوتر صلح
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
جایی‌ست عجیب نه رفاقت نه مَدَد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
من منتظرم پنجره‌ای باز شود
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
زاغ
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
گربه سیاه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
جوجه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
گربه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
دوچرخه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
تاب
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
دورِ سفره‌ایم
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
مناظره‌یِ جاروبرقی و جارودستی
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
کلاه
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
چک‌چکِ ناودون،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
مادربزرگِ خوبم
امیرحسن ابذاهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
بیدِ مجنونِ
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
سلول‌هایِ مغزت
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
مادر
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
خدا آسمان را آفرید ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
من کودکم،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
مدادِ رنگی‌ام ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
زمین پاک
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
قلبم
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
شاپرکِ کوچکِ خیالِ من ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
کوچه‌هایی پُرهیاهو ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
قطار
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
دفترِ خیالِ من،
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
بادبادک
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
آورده ام به خانه یک بچه گربه ی ناز
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
دوست دارم با ستاره زیر سقف شب بخوابم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
گهواره ای خریده مامان برای نی نی
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
موی سرم را باز تا شانه زد مادر
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
مگر صدای تو جاری کند سرودم را
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
کدام چشم ابری نماز بر دلم خواند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
اگر چه غمت را قراری ندارم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
مثل غروب پنجره لبریزم از غمت
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
واژه را گفتی تعارف کم کند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
مادر من خرید
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
همیشه یاد دادم
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
مثل من بانمک است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
غنچه عروس است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
بومــــــادران گــلی
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
اگـر از سبــزه و رود
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
قطارشهری
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
هفت ساله ام من و
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
گلدون شمعدونی ما تو ایوون
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
کمربند ایمنی
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
عروسک قشنگم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
هدیه ی روز پدر
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
ترافیک
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
مادر بزرگ خوبم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
سوراخ ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
پشت کوه ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
تخم مرغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
دورغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
تعداد نمایش: