اشعار کودک و نوجوان

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
پیاز
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۶۳۴ ]
جوجه ی کچل
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۸۱۷ ]
قیمه با مو
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
*عطر بابا
منیره هاشمی[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
زنگ انشا
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
زنبورک
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
نماز
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
جیک جیکو
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
جنگ
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
خرید
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
بازی
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
بچه خوب کیه ؟
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
خاطره کربلا
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
چشمه راز ونیاز
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
آی ماهیگیر چه شانسی!
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
حسنی کلاس اوله
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
تیله ی رنگی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
دکمه ی کفشدوزکی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
نوبرانه
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
خدای دست و دلباز
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
ماهی دم طلایی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
درخت
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
رنگین کمان
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
مترسک
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
حضرت خدیجه
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
حضرت حمیده بانو(مادر امام موسی کاظم)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
می خوام عروسک بسازم
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
سمانه مغربی (مادر امام هادی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
پنجره
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
کفش عید
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
مادر بزرگ
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
ماهی دم طلایی
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
دستِ سبز
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
فاطمه بنت الحسن(مادر امام باقر)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
حدیثه بانو (مادر امام حسن عسگری)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
فاطمه بنت اسد(مادر امام علی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
ام فروه (مادر امام صادق)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
حضرت نرجس خاتون(مادر امام زمان)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
حضرت فاطمهی زهرا(س)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
نجمه خاتون مادر امام رضا (ع)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
ریحانه بانو(مادر امام جواد)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
حضرت آمنه(مادر پیامبر)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
پروانه خندید
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
خدا گفته درخت از دانه باشد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
کشیدم رویِ گربه، چند نقشی
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
کبوتر صلح
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
جایی‌ست عجیب نه رفاقت نه مَدَد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
من منتظرم پنجره‌ای باز شود
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
زاغ
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
گربه سیاه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
جوجه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
گربه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
دوچرخه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
تاب
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
دورِ سفره‌ایم
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
مناظره‌یِ جاروبرقی و جارودستی
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
کلاه
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
چک‌چکِ ناودون،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
مادربزرگِ خوبم
امیرحسن ابذاهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
بیدِ مجنونِ
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
سلول‌هایِ مغزت
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
مادر
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
خدا آسمان را آفرید ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
من کودکم،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
مدادِ رنگی‌ام ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
زمین پاک
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
قلبم
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
شاپرکِ کوچکِ خیالِ من ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
کوچه‌هایی پُرهیاهو ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
قطار
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
دفترِ خیالِ من،
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
بادبادک
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
آورده ام به خانه یک بچه گربه ی ناز
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
دوست دارم با ستاره زیر سقف شب بخوابم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
گهواره ای خریده مامان برای نی نی
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
موی سرم را باز تا شانه زد مادر
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
مگر صدای تو جاری کند سرودم را
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
کدام چشم ابری نماز بر دلم خواند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
اگر چه غمت را قراری ندارم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
مثل غروب پنجره لبریزم از غمت
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
واژه را گفتی تعارف کم کند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
مادر من خرید
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
همیشه یاد دادم
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
مثل من بانمک است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
غنچه عروس است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
بومــــــادران گــلی
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
اگـر از سبــزه و رود
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
قطارشهری
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
هفت ساله ام من و
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
گلدون شمعدونی ما تو ایوون
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
کمربند ایمنی
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
عروسک قشنگم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
هدیه ی روز پدر
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
ترافیک
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
مادر بزرگ خوبم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
سوراخ ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
پشت کوه ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
تخم مرغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
دورغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
تعداد نمایش: