اشعار کودک و نوجوان

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
پیاز
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
جوجه ی کچل
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۸۲۸ ]
قیمه با مو
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
*عطر بابا
منیره هاشمی[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
زنگ انشا
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
زنبورک
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
نماز
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
جیک جیکو
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
جنگ
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
خرید
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
بازی
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
بچه خوب کیه ؟
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
خاطره کربلا
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
چشمه راز ونیاز
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
آی ماهیگیر چه شانسی!
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
حسنی کلاس اوله
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
تیله ی رنگی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
دکمه ی کفشدوزکی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
نوبرانه
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
خدای دست و دلباز
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
ماهی دم طلایی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
درخت
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
رنگین کمان
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
مترسک
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۷۲ ]
حضرت خدیجه
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
حضرت حمیده بانو(مادر امام موسی کاظم)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
می خوام عروسک بسازم
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
سمانه مغربی (مادر امام هادی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
پنجره
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
کفش عید
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
مادر بزرگ
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
ماهی دم طلایی
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
دستِ سبز
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
فاطمه بنت الحسن(مادر امام باقر)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
حدیثه بانو (مادر امام حسن عسگری)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
فاطمه بنت اسد(مادر امام علی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
ام فروه (مادر امام صادق)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
حضرت نرجس خاتون(مادر امام زمان)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
حضرت فاطمهی زهرا(س)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
نجمه خاتون مادر امام رضا (ع)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
ریحانه بانو(مادر امام جواد)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۵۶ ]
حضرت آمنه(مادر پیامبر)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
پروانه خندید
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
خدا گفته درخت از دانه باشد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
کشیدم رویِ گربه، چند نقشی
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
کبوتر صلح
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
جایی‌ست عجیب نه رفاقت نه مَدَد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
من منتظرم پنجره‌ای باز شود
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
زاغ
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
گربه سیاه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
جوجه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
گربه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
دوچرخه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
تاب
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
دورِ سفره‌ایم
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
مناظره‌یِ جاروبرقی و جارودستی
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
کلاه
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
چک‌چکِ ناودون،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
مادربزرگِ خوبم
امیرحسن ابذاهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
بیدِ مجنونِ
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
سلول‌هایِ مغزت
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
مادر
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
خدا آسمان را آفرید ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
من کودکم،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
مدادِ رنگی‌ام ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
زمین پاک
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
قلبم
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
شاپرکِ کوچکِ خیالِ من ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
کوچه‌هایی پُرهیاهو ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
قطار
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
دفترِ خیالِ من،
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
بادبادک
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
آورده ام به خانه یک بچه گربه ی ناز
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
دوست دارم با ستاره زیر سقف شب بخوابم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
گهواره ای خریده مامان برای نی نی
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
موی سرم را باز تا شانه زد مادر
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
مگر صدای تو جاری کند سرودم را
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
کدام چشم ابری نماز بر دلم خواند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
اگر چه غمت را قراری ندارم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
مثل غروب پنجره لبریزم از غمت
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
واژه را گفتی تعارف کم کند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
مادر من خرید
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
همیشه یاد دادم
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
مثل من بانمک است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
غنچه عروس است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
بومــــــادران گــلی
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
اگـر از سبــزه و رود
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
قطارشهری
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
هفت ساله ام من و
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
گلدون شمعدونی ما تو ایوون
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
کمربند ایمنی
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۸۲ ]
عروسک قشنگم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]
هدیه ی روز پدر
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
ترافیک
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
مادر بزرگ خوبم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
سوراخ ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
پشت کوه ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
تخم مرغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
دورغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
تعداد نمایش: