اشعار کودک و نوجوان

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
پیاز
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
جوجه ی کچل
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۷۶۳ ]
قیمه با مو
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
*عطر بابا
منیره هاشمی[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
زنگ انشا
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
زنبورک
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
نماز
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
جیک جیکو
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
جنگ
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
خرید
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
بازی
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
بچه خوب کیه ؟
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
خاطره کربلا
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
چشمه راز ونیاز
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
آی ماهیگیر چه شانسی!
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
حسنی کلاس اوله
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
تیله ی رنگی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
دکمه ی کفشدوزکی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
نوبرانه
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
خدای دست و دلباز
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
ماهی دم طلایی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
درخت
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
رنگین کمان
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
مترسک
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
حضرت خدیجه
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
حضرت حمیده بانو(مادر امام موسی کاظم)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
می خوام عروسک بسازم
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
سمانه مغربی (مادر امام هادی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
پنجره
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
کفش عید
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
مادر بزرگ
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
ماهی دم طلایی
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
دستِ سبز
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
فاطمه بنت الحسن(مادر امام باقر)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
حدیثه بانو (مادر امام حسن عسگری)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
فاطمه بنت اسد(مادر امام علی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
ام فروه (مادر امام صادق)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
حضرت نرجس خاتون(مادر امام زمان)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
حضرت فاطمهی زهرا(س)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
نجمه خاتون مادر امام رضا (ع)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
ریحانه بانو(مادر امام جواد)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
حضرت آمنه(مادر پیامبر)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
پروانه خندید
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
خدا گفته درخت از دانه باشد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
کشیدم رویِ گربه، چند نقشی
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
کبوتر صلح
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
جایی‌ست عجیب نه رفاقت نه مَدَد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
من منتظرم پنجره‌ای باز شود
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
زاغ
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
گربه سیاه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
جوجه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
گربه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
دوچرخه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
تاب
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
دورِ سفره‌ایم
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
مناظره‌یِ جاروبرقی و جارودستی
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
کلاه
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
چک‌چکِ ناودون،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
مادربزرگِ خوبم
امیرحسن ابذاهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
بیدِ مجنونِ
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
سلول‌هایِ مغزت
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
مادر
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
خدا آسمان را آفرید ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
من کودکم،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
مدادِ رنگی‌ام ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
زمین پاک
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
قلبم
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
شاپرکِ کوچکِ خیالِ من ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
کوچه‌هایی پُرهیاهو ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
قطار
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
دفترِ خیالِ من،
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
بادبادک
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
آورده ام به خانه یک بچه گربه ی ناز
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
دوست دارم با ستاره زیر سقف شب بخوابم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
گهواره ای خریده مامان برای نی نی
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
موی سرم را باز تا شانه زد مادر
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
مگر صدای تو جاری کند سرودم را
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
کدام چشم ابری نماز بر دلم خواند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
اگر چه غمت را قراری ندارم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
مثل غروب پنجره لبریزم از غمت
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
واژه را گفتی تعارف کم کند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
مادر من خرید
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
همیشه یاد دادم
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
مثل من بانمک است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
غنچه عروس است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
بومــــــادران گــلی
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
اگـر از سبــزه و رود
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
قطارشهری
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
هفت ساله ام من و
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
گلدون شمعدونی ما تو ایوون
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
کمربند ایمنی
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
عروسک قشنگم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
هدیه ی روز پدر
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
ترافیک
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
مادر بزرگ خوبم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
سوراخ ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
پشت کوه ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
تخم مرغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
دورغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
تعداد نمایش: