اشعار کودک و نوجوان

کلمه جستجو :
نوع اخبار :از تاریخ :
 
تا تاریخ :
پیاز
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۶۹۱ ]
جوجه ی کچل
طیبه رضوانی[ تعداد کلیک : ۹۰۲ ]
قیمه با مو
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
*عطر بابا
منیره هاشمی[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
زنگ انشا
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۷۲۴ ]
زنبورک
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
نماز
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
جیک جیکو
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
جنگ
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
خرید
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
بازی
طاهره فیروزی[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
بچه خوب کیه ؟
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
خاطره کربلا
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
چشمه راز ونیاز
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
آی ماهیگیر چه شانسی!
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
حسنی کلاس اوله
مهشید عطایی[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
تیله ی رنگی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
دکمه ی کفشدوزکی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
نوبرانه
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
خدای دست و دلباز
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
ماهی دم طلایی
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۷۰۰ ]
درخت
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
رنگین کمان
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۶۶۰ ]
مترسک
زهرا داوری[ تعداد کلیک : ۷۴۳ ]
حضرت خدیجه
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
حضرت حمیده بانو(مادر امام موسی کاظم)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
می خوام عروسک بسازم
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
سمانه مغربی (مادر امام هادی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
پنجره
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
کفش عید
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
مادر بزرگ
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
ماهی دم طلایی
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
دستِ سبز
نیلوفر زارع[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
فاطمه بنت الحسن(مادر امام باقر)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
حدیثه بانو (مادر امام حسن عسگری)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
فاطمه بنت اسد(مادر امام علی)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
ام فروه (مادر امام صادق)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
حضرت نرجس خاتون(مادر امام زمان)
سیدمهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
حضرت فاطمهی زهرا(س)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
نجمه خاتون مادر امام رضا (ع)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
ریحانه بانو(مادر امام جواد)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۷۰۵ ]
حضرت آمنه(مادر پیامبر)
سید مهدی موسوی[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
پروانه خندید
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۵۰ ]
خدا گفته درخت از دانه باشد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
کشیدم رویِ گربه، چند نقشی
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
کبوتر صلح
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
جایی‌ست عجیب نه رفاقت نه مَدَد
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
من منتظرم پنجره‌ای باز شود
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
زاغ
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
گربه سیاه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
جوجه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
گربه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]
دوچرخه
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
تاب
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
دورِ سفره‌ایم
زهرا ابراهیمی[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
مناظره‌یِ جاروبرقی و جارودستی
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
کلاه
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
چک‌چکِ ناودون،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
مادربزرگِ خوبم
امیرحسن ابذاهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
بیدِ مجنونِ
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
سلول‌هایِ مغزت
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
مادر
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
خدا آسمان را آفرید ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
من کودکم،
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
مدادِ رنگی‌ام ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
زمین پاک
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
قلبم
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
شاپرکِ کوچکِ خیالِ من ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
کوچه‌هایی پُرهیاهو ...
امیرحسن ابراهیمی خبیر[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
قطار
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
دفترِ خیالِ من،
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
بادبادک
امیرحسن ابراهیمی خیبر[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
آورده ام به خانه یک بچه گربه ی ناز
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
دوست دارم با ستاره زیر سقف شب بخوابم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
گهواره ای خریده مامان برای نی نی
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
موی سرم را باز تا شانه زد مادر
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
مگر صدای تو جاری کند سرودم را
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
کدام چشم ابری نماز بر دلم خواند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
اگر چه غمت را قراری ندارم
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
مثل غروب پنجره لبریزم از غمت
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
واژه را گفتی تعارف کم کند
محبوبه بزم آرا[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
مادر من خرید
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
همیشه یاد دادم
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
مثل من بانمک است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
غنچه عروس است
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
بومــــــادران گــلی
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
اگـر از سبــزه و رود
یحیی علوی فرد[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
قطارشهری
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
هفت ساله ام من و
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
گلدون شمعدونی ما تو ایوون
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۴۹ ]
کمربند ایمنی
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
عروسک قشنگم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
هدیه ی روز پدر
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
ترافیک
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
مادر بزرگ خوبم
فاطمه قائدی[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
سوراخ ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
پشت کوه ها
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
تخم مرغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
دورغ
لیلا خیامی[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]
تعداد نمایش: