دلخور نشو[ تعداد کلیک : ۷۶۰ ]
تموم قصه ها یکجور بودن[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
شلیک گل در شب[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
کدوم لحظه بیاد بیدار می شی[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
تو میری؛[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
بخون بانوی آزادی![ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
سالهاست در این سلول[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
چراغ ها[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
تابستان وحشتناک را تمام کردم[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
حالا که گذشته تاریخ[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
دریا توی رادیو بود[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]