دلخور نشو[ تعداد کلیک : ۷۶۸ ]
تموم قصه ها یکجور بودن[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
شلیک گل در شب[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
کدوم لحظه بیاد بیدار می شی[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
تو میری؛[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
بخون بانوی آزادی![ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
سالهاست در این سلول[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
چراغ ها[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
تابستان وحشتناک را تمام کردم[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
حالا که گذشته تاریخ[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
دریا توی رادیو بود[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]