زندگی بین خواب و بیداری[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
کسی چیزی اگه فهمید[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
نمیشه گفت دیشب خواب دیدم[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
شنبه های به فکر هم بودن[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
تو ازدحام سایه ها، یک مرد تنهام[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
وقت اینه تموم شه این بازی[ تعداد کلیک : ۶۱۴ ]