زندگی بین خواب و بیداری[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
کسی چیزی اگه فهمید[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
نمیشه گفت دیشب خواب دیدم[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
شنبه های به فکر هم بودن[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
تو ازدحام سایه ها، یک مرد تنهام[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
وقت اینه تموم شه این بازی[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]