بخشی از منظومه ی حضرت آسمان ( تاریخ منظوم اسلام )[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
آخرین خاطره[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
خانه‌ی خاطرات[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
قصّه‌ی یه رودخونه[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
گفتا غمت سر آید[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
خنجر، بگو[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]
قصّه‌ی پلنگ[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
قهوه‌خانه‏ى اشک[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
یادش به‌خیر[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
رستم کجاست[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]