بخشی از منظومه ی حضرت آسمان ( تاریخ منظوم اسلام )[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
آخرین خاطره[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
خانه‌ی خاطرات[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
قصّه‌ی یه رودخونه[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
گفتا غمت سر آید[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
خنجر، بگو[ تعداد کلیک : ۲۷۲ ]
قصّه‌ی پلنگ[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
قهوه‌خانه‏ى اشک[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
یادش به‌خیر[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
رستم کجاست[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]