بخشی از منظومه ی حضرت آسمان ( تاریخ منظوم اسلام )[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
آخرین خاطره[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
خانه‌ی خاطرات[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
قصّه‌ی یه رودخونه[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
گفتا غمت سر آید[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
خنجر، بگو[ تعداد کلیک : ۲۷۷ ]
قصّه‌ی پلنگ[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
قهوه‌خانه‏ى اشک[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
یادش به‌خیر[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
رستم کجاست[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]