بخشی از منظومه ی حضرت آسمان ( تاریخ منظوم اسلام )[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
آخرین خاطره[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
خانه‌ی خاطرات[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
قصّه‌ی یه رودخونه[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
گفتا غمت سر آید[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
خنجر، بگو[ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
قصّه‌ی پلنگ[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
قهوه‌خانه‏ى اشک[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
یادش به‌خیر[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
رستم کجاست[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]