بخشی از منظومه ی حضرت آسمان ( تاریخ منظوم اسلام )[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
آخرین خاطره[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
خانه‌ی خاطرات[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
قصّه‌ی یه رودخونه[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
گفتا غمت سر آید[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
خنجر، بگو[ تعداد کلیک : ۲۸۰ ]
قصّه‌ی پلنگ[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
قهوه‌خانه‏ى اشک[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
یادش به‌خیر[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
رستم کجاست[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]