بخشی از منظومه ی حضرت آسمان ( تاریخ منظوم اسلام )[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
آخرین خاطره[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
خانه‌ی خاطرات[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
قصّه‌ی یه رودخونه[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
گفتا غمت سر آید[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
خنجر، بگو[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
قصّه‌ی پلنگ[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
قهوه‌خانه‏ى اشک[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
یادش به‌خیر[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
رستم کجاست[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]