بخشی از منظومه ی حضرت آسمان ( تاریخ منظوم اسلام )[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
آخرین خاطره[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
خانه‌ی خاطرات[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
قصّه‌ی یه رودخونه[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
گفتا غمت سر آید[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
خنجر، بگو[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
قصّه‌ی پلنگ[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
قهوه‌خانه‏ى اشک[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
یادش به‌خیر[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
رستم کجاست[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]