فرقی ندارد[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
آغوش باز می کند[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
در تو موج هایی ست[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
شال گردن سیاهی پل را به یک سو می کشاند[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
روی انگشت این پیانو می رقصد[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]