فرقی ندارد[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
آغوش باز می کند[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
در تو موج هایی ست[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
شال گردن سیاهی پل را به یک سو می کشاند[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
روی انگشت این پیانو می رقصد[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]