فرقی ندارد[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
آغوش باز می کند[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
در تو موج هایی ست[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
شال گردن سیاهی پل را به یک سو می کشاند[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
روی انگشت این پیانو می رقصد[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]