پیاز[ تعداد کلیک : ۶۴۷ ]
جوجه ی کچل[ تعداد کلیک : ۸۴۱ ]
قیمه با مو[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
*عطر بابا[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
بر روی نامه های تو بالا می آورم[ تعداد کلیک : ۱۰۸۶ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان[ تعداد کلیک : ۸۹۱ ]
برف به جان باغ می افتد[ تعداد کلیک : ۶۹۱ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود[ تعداد کلیک : ۹۲۵ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم[ تعداد کلیک : ۸۱۹ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است![ تعداد کلیک : ۸۴۷ ]