پیاز[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]
جوجه ی کچل[ تعداد کلیک : ۸۶۰ ]
قیمه با مو[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
*عطر بابا[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
بر روی نامه های تو بالا می آورم[ تعداد کلیک : ۱۱۰۵ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان[ تعداد کلیک : ۹۱۲ ]
برف به جان باغ می افتد[ تعداد کلیک : ۶۹۷ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود[ تعداد کلیک : ۹۴۱ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم[ تعداد کلیک : ۸۳۱ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است![ تعداد کلیک : ۸۶۲ ]