پیاز[ تعداد کلیک : ۶۷۵ ]
جوجه ی کچل[ تعداد کلیک : ۸۸۱ ]
قیمه با مو[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
*عطر بابا[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]
بر روی نامه های تو بالا می آورم[ تعداد کلیک : ۱۱۲۸ ]
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان[ تعداد کلیک : ۹۳۸ ]
برف به جان باغ می افتد[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
حالم بدست بدتر از این نیز میشود[ تعداد کلیک : ۹۶۹ ]
در عمق نگاهتان به راه افتادم[ تعداد کلیک : ۸۴۷ ]
فرهاد فریدزاده بودن سخت است![ تعداد کلیک : ۸۸۵ ]