تکیه به دیوار[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
محبوبم[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
من صدای سازی که[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
نسل ما[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
می خواستم به سیاتل بروم[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
قطره، قطره آب در سینک ظرفشویی[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
به چشم های در آینه نگاه می کنم[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
امشب تمام خواهم کرد[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]
باد می آید[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]