بوی انجیر تازه[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
پیاله ای اکسیژن[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
وقتی گندم ها سر به راه نمی شوند[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
یک آستین معجزه[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
لکنت های سرگردان[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
سرخ ترین سیب جهان[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
آشیانه جغدها[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]