بوی انجیر تازه[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
پیاله ای اکسیژن[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
وقتی گندم ها سر به راه نمی شوند[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
یک آستین معجزه[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
لکنت های سرگردان[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
سرخ ترین سیب جهان[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
آشیانه جغدها[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]