بوی انجیر تازه[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
پیاله ای اکسیژن[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
وقتی گندم ها سر به راه نمی شوند[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]
یک آستین معجزه[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
لکنت های سرگردان[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
سرخ ترین سیب جهان[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
آشیانه جغدها[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]