بوی انجیر تازه[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
پیاله ای اکسیژن[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
وقتی گندم ها سر به راه نمی شوند[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
یک آستین معجزه[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
لکنت های سرگردان[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
سرخ ترین سیب جهان[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
آشیانه جغدها[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]