*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۲۸۹ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]