*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]