*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]