*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]