*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]