*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]