*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۲۸۳ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]