*بر باد رفته ...*[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
بیچاره[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
پرواز[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
کربلا[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
*آیین آیینه ها ...*[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
دو "سه گانی" تقدیمی مادرانه؛ به بهترین و زیباترین شعرهای زندگانی ام- همه ی فرزندانم: (آلاله، نازنین زینب، ثارالله، حنانه )[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
*راز *[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
*زیبایی دیگر *[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
*این منم *[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
*نقاشی *[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
*سردوشی *[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
*پر ...*[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]