مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
سیده فاطمه صداقتی نیا[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
یک دسته موی شرابی[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
ویرانه های جنگ دوم را[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
به رنگ نایاب چشم هایش[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
نامی از تو نمی برم[ تعداد کلیک : ۲۷۹ ]
با چارقد لاکی و[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]