مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
سیده فاطمه صداقتی نیا[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
یک دسته موی شرابی[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
ویرانه های جنگ دوم را[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
به رنگ نایاب چشم هایش[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
نامی از تو نمی برم[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
با چارقد لاکی و[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]