مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
سیده فاطمه صداقتی نیا[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
یک دسته موی شرابی[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
ویرانه های جنگ دوم را[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
به رنگ نایاب چشم هایش[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
نامی از تو نمی برم[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
با چارقد لاکی و[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]