مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
سیده فاطمه صداقتی نیا[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
یک دسته موی شرابی[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
ویرانه های جنگ دوم را[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
به رنگ نایاب چشم هایش[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
نامی از تو نمی برم[ تعداد کلیک : ۲۸۰ ]
با چارقد لاکی و[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]