مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
سیده فاطمه صداقتی نیا[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
یک دسته موی شرابی[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
ویرانه های جنگ دوم را[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
به رنگ نایاب چشم هایش[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
نامی از تو نمی برم[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
با چارقد لاکی و[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]