مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
سیده فاطمه صداقتی نیا[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
یک دسته موی شرابی[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
ویرانه های جنگ دوم را[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
به رنگ نایاب چشم هایش[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
نامی از تو نمی برم[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
با چارقد لاکی و[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]