مجسمه ی سرخ(انتظار)[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
جای خالیِ گلوله ای ست[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
از سال های[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
سیده فاطمه صداقتی نیا[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
یک دسته موی شرابی[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
ویرانه های جنگ دوم را[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
به رنگ نایاب چشم هایش[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
نامی از تو نمی برم[ تعداد کلیک : ۲۷۷ ]
با چارقد لاکی و[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]