غم پس از غم بود سِیرِ لحظه ­های زندگی
سید محسن خاتمی[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
سرگذشتم گرچه از تکرارِ رسوایی پُر است
سید محسن خاتمی[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
کاش رودی که گل­ولای زمین را می بُرد
سید محسن خاتمی[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
عاقبت گیسوی او، آرامشِ ما را گرفت
سید محسن خاتمی[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
زندگی جاری­ست اما من گرفتارِ رکود
سید محسن خاتمی[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
بس که دل خورده­ست از دستِ رفیقان، نیشتر
سید محسن خاتمی[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]