غم پس از غم بود سِیرِ لحظه ­های زندگی
سید محسن خاتمی[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
سرگذشتم گرچه از تکرارِ رسوایی پُر است
سید محسن خاتمی[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
کاش رودی که گل­ولای زمین را می بُرد
سید محسن خاتمی[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
عاقبت گیسوی او، آرامشِ ما را گرفت
سید محسن خاتمی[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
زندگی جاری­ست اما من گرفتارِ رکود
سید محسن خاتمی[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
بس که دل خورده­ست از دستِ رفیقان، نیشتر
سید محسن خاتمی[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]