دو بافه گندم گیسو[ تعداد کلیک : ۸۱۷ ]
من[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
زن[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
سیاه چشم[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
لالایی[ تعداد کلیک : ۷۵۵ ]
دو بافه گندم گیسو، تنوری از هیجان[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
عزیز من همه جان بود و تن نداد به من[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
دچار اینهمه اندوه های پی در پی[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
چقدر پنجره دور است تا پرنده شدن[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
سیاه چشم،سیه مو، سیاه بخت منم[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
لالایی بانوی غمگینی ست در گوشم[ تعداد کلیک : ۷۲۷ ]