فهم اشیاء و فعل ها در زمان است[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
شعری از شاعری دوردست،[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
صبحگاه[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
لب چینه شکسته[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
لای «تلخه ها» دیدمت.[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
اناربن ها گل داده در گودی باغچه،[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]