فهم اشیاء و فعل ها در زمان است[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
شعری از شاعری دوردست،[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
صبحگاه[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
لب چینه شکسته[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
لای «تلخه ها» دیدمت.[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
اناربن ها گل داده در گودی باغچه،[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]