فهم اشیاء و فعل ها در زمان است[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
شعری از شاعری دوردست،[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
صبحگاه[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
لب چینه شکسته[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
لای «تلخه ها» دیدمت.[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
اناربن ها گل داده در گودی باغچه،[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]