فهم اشیاء و فعل ها در زمان است[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
شعری از شاعری دوردست،[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
صبحگاه[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
لب چینه شکسته[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
لای «تلخه ها» دیدمت.[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
اناربن ها گل داده در گودی باغچه،[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]