فهم اشیاء و فعل ها در زمان است[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
شعری از شاعری دوردست،[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
صبحگاه[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
آفتاب[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
لب چینه شکسته[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
لای «تلخه ها» دیدمت.[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
اناربن ها گل داده در گودی باغچه،[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]