فقط یه نشونه ازت کافیه[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
خیلی وقته منو نمیشناسی[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
فاصله عادلانه قسمت شد[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
من این ور عینک پر از بارون[ تعداد کلیک : ۶۵۵ ]
مثل هوای خونه آرومم[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
سیگار اولو که روشن کرد[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
شمعا رو با من فوت کن[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
چشمامو بستم تا تو رو ببینم[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
دلتنگ این کوچه‌م که از ابرا[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]