اکنون[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
تنها و آرام[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
کودکی ام[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
شبی شبیه به ناله[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
چقدر دلم می خواهد[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
ازکدام دستم می گیرید[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
مهمانی پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
چه امتزاج قشنگی ست[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
مهدی محمدیان[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
هزاران کوچه[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
دستهایمان معنای با هم بودن را نمی فهند[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
من تنها بودم[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
چشمانم از این باران همیشه سهمی دارد[ تعداد کلیک : ۲۶۷ ]