اکنون[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
تنها و آرام[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
کودکی ام[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
شبی شبیه به ناله[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
چقدر دلم می خواهد[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
ازکدام دستم می گیرید[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
مهمانی پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
تنهایی[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
چه امتزاج قشنگی ست[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
مهدی محمدیان[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
هزاران کوچه[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
وقتی تو نیستی[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
دستهایمان معنای با هم بودن را نمی فهند[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
شب دستانت را از روی شانه هایم بردار[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
با کمال احترام و فروتنی تقدیم به استاد اسدالله لاری دشتی[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
من تنها بودم[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
چشمانم از این باران همیشه سهمی دارد[ تعداد کلیک : ۲۸۰ ]