گل در بر و می در کف و معشوق هم[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
موهایت را زیر روسری می دهی و می گویی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
این برکه جاری نشد[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
گذشته‌ها نگذشته[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
از گریز از مرکز می آیم[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]