گل در بر و می در کف و معشوق هم[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
موهایت را زیر روسری می دهی و می گویی[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
این برکه جاری نشد[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
گذشته‌ها نگذشته[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
از گریز از مرکز می آیم[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]