گل در بر و می در کف و معشوق هم[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
موهایت را زیر روسری می دهی و می گویی[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
این برکه جاری نشد[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
گذشته‌ها نگذشته[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
از گریز از مرکز می آیم[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]