گلوله های دیوانه[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
یک دو سه چهار پنج[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
یادم آمد[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
همبرگر دوبل با پنیر[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
هر چه به دریا نگاه میکنم[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
وقتی غروب خورشید را میبینی[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
ماجده[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
روبرتو کارلوس دور خیز کرد[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
کسی چه می داند پاییز[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
بیزارم ![ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
از زمزمه ی مردی سرخپوست در آمریکای لاتین[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]