گلوله های دیوانه[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
یک دو سه چهار پنج[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
یادم آمد[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
همبرگر دوبل با پنیر[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
هر چه به دریا نگاه میکنم[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
وقتی غروب خورشید را میبینی[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
ماجده[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۲۸۰ ]
روبرتو کارلوس دور خیز کرد[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
کسی چه می داند پاییز[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
بیزارم ![ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
از زمزمه ی مردی سرخپوست در آمریکای لاتین[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]