گلوله های دیوانه[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
یک دو سه چهار پنج[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
یادم آمد[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
همبرگر دوبل با پنیر[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
هر چه به دریا نگاه میکنم[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
وقتی غروب خورشید را میبینی[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
ماجده[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
روبرتو کارلوس دور خیز کرد[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
کسی چه می داند پاییز[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
بیزارم ![ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
از زمزمه ی مردی سرخپوست در آمریکای لاتین[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]