گلوله های دیوانه[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
یک دو سه چهار پنج[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
یادم آمد[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
همبرگر دوبل با پنیر[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
هر چه به دریا نگاه میکنم[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
وقتی غروب خورشید را میبینی[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
ماجده[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
روبرتو کارلوس دور خیز کرد[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
کسی چه می داند پاییز[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
بیزارم ![ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
از زمزمه ی مردی سرخپوست در آمریکای لاتین[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]