گلوله های دیوانه[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
یک دو سه چهار پنج[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
یادم آمد[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
همبرگر دوبل با پنیر[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
هر چه به دریا نگاه میکنم[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
وقتی غروب خورشید را میبینی[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
ماجده[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]
روبرتو کارلوس دور خیز کرد[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
کسی چه می داند پاییز[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
بیزارم ![ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
از زمزمه ی مردی سرخپوست در آمریکای لاتین[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]