گلوله های دیوانه[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
یک دو سه چهار پنج[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
یادم آمد[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
همبرگر دوبل با پنیر[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
هر چه به دریا نگاه میکنم[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
وقتی غروب خورشید را میبینی[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
ماجده[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
روبرتو کارلوس دور خیز کرد[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
کسی چه می داند پاییز[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
بیزارم ![ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
از زمزمه ی مردی سرخپوست در آمریکای لاتین[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]