گلوله های دیوانه[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
یک دو سه چهار پنج[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
یادم آمد[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
همبرگر دوبل با پنیر[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
هر چه به دریا نگاه میکنم[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
وقتی غروب خورشید را میبینی[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
ماجده[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
روبرتو کارلوس دور خیز کرد[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
کسی چه می داند پاییز[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
بیزارم ![ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
از زمزمه ی مردی سرخپوست در آمریکای لاتین[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]