گلوله های دیوانه[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
یک دو سه چهار پنج[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
یادم آمد[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
همبرگر دوبل با پنیر[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
هر چه به دریا نگاه میکنم[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
وقتی غروب خورشید را میبینی[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
ماجده[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
روبرتو کارلوس دور خیز کرد[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
کسی چه می داند پاییز[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
بیزارم ![ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
از زمزمه ی مردی سرخپوست در آمریکای لاتین[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]