آنچه را از عشق آمد پر بهارتر[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
ای کاش عشق باخته‌ای بر هوس نبود[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
ای عشق بر احوال جانم گر نظر بازی کنی[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
آتش ز عشق‌ات آمد و از این صفا دل جان گرفت[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
عرفان نمایان شد زمین چون عشق بر دامان گرفت[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
تاریخ باید داوری، هر برگ این دفتر کنی[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
پاسخ[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
رنگین کمان[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
جوجه‌هایش سر از تخم درآوردند[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
بقض چوب کبریتی[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
هرمت نان[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
اقیانوسی با عمق یک سانت[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]