آنچه را از عشق آمد پر بهارتر[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
ای کاش عشق باخته‌ای بر هوس نبود[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
ای عشق بر احوال جانم گر نظر بازی کنی[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
آتش ز عشق‌ات آمد و از این صفا دل جان گرفت[ تعداد کلیک : ۲۶۶ ]
عرفان نمایان شد زمین چون عشق بر دامان گرفت[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
تاریخ باید داوری، هر برگ این دفتر کنی[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
پاسخ[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
رنگین کمان[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
جوجه‌هایش سر از تخم درآوردند[ تعداد کلیک : ۲۶۱ ]
بقض چوب کبریتی[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
هرمت نان[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
اقیانوسی با عمق یک سانت[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]