آنچه را از عشق آمد پر بهارتر[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
ای کاش عشق باخته‌ای بر هوس نبود[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
ای عشق بر احوال جانم گر نظر بازی کنی[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
آتش ز عشق‌ات آمد و از این صفا دل جان گرفت[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
عرفان نمایان شد زمین چون عشق بر دامان گرفت[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
تاریخ باید داوری، هر برگ این دفتر کنی[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
پاسخ[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
رنگین کمان[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
جوجه‌هایش سر از تخم درآوردند[ تعداد کلیک : ۲۵۸ ]
بقض چوب کبریتی[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
هرمت نان[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
اقیانوسی با عمق یک سانت[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]