آنچه را از عشق آمد پر بهارتر[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
ای کاش عشق باخته‌ای بر هوس نبود[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
ای عشق بر احوال جانم گر نظر بازی کنی[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
آتش ز عشق‌ات آمد و از این صفا دل جان گرفت[ تعداد کلیک : ۲۶۳ ]
عرفان نمایان شد زمین چون عشق بر دامان گرفت[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
تاریخ باید داوری، هر برگ این دفتر کنی[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
پاسخ[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
رنگین کمان[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
جوجه‌هایش سر از تخم درآوردند[ تعداد کلیک : ۲۵۷ ]
بقض چوب کبریتی[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
هرمت نان[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
اقیانوسی با عمق یک سانت[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]