آنچه را از عشق آمد پر بهارتر[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
ای کاش عشق باخته‌ای بر هوس نبود[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
ای عشق بر احوال جانم گر نظر بازی کنی[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
آتش ز عشق‌ات آمد و از این صفا دل جان گرفت[ تعداد کلیک : ۲۵۷ ]
عرفان نمایان شد زمین چون عشق بر دامان گرفت[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
تاریخ باید داوری، هر برگ این دفتر کنی[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
پاسخ[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
رنگین کمان[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
جوجه‌هایش سر از تخم درآوردند[ تعداد کلیک : ۲۵۱ ]
بقض چوب کبریتی[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
هرمت نان[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
اقیانوسی با عمق یک سانت[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]