آنچه را از عشق آمد پر بهارتر[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
ای کاش عشق باخته‌ای بر هوس نبود[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
ای عشق بر احوال جانم گر نظر بازی کنی[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
آتش ز عشق‌ات آمد و از این صفا دل جان گرفت[ تعداد کلیک : ۲۷۲ ]
عرفان نمایان شد زمین چون عشق بر دامان گرفت[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
تاریخ باید داوری، هر برگ این دفتر کنی[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
پاسخ[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
رنگین کمان[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
جوجه‌هایش سر از تخم درآوردند[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
بقض چوب کبریتی[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
هرمت نان[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
اقیانوسی با عمق یک سانت[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]