باغی از انار[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
اگر نگاه تو از روزگار بر می گشت[ تعداد کلیک : ۲۶۲ ]
این روز ها که نیستی[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
در آب حوض پیرهنش را شست،ماه مچاله دل نگرانت بود[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
کهکشان[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
سرمه زده، خطّی لب دریا بکشد[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
تقدیم به حضرت فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
باید بروم، گم بشوم، جا بزنم[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
هزاره ها[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
با نگاهی نگران[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
جواب کوفه[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
یاکریم ها[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]