باغی از انار[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
اگر نگاه تو از روزگار بر می گشت[ تعداد کلیک : ۲۵۲ ]
این روز ها که نیستی[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
در آب حوض پیرهنش را شست،ماه مچاله دل نگرانت بود[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
کهکشان[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
سرمه زده، خطّی لب دریا بکشد[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
تقدیم به حضرت فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
باید بروم، گم بشوم، جا بزنم[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
هزاره ها[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
با نگاهی نگران[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
جواب کوفه[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
یاکریم ها[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]