باغی از انار[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
اگر نگاه تو از روزگار بر می گشت[ تعداد کلیک : ۲۴۳ ]
این روز ها که نیستی[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
در آب حوض پیرهنش را شست،ماه مچاله دل نگرانت بود[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
کهکشان[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
سرمه زده، خطّی لب دریا بکشد[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
تقدیم به حضرت فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
باید بروم، گم بشوم، جا بزنم[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
هزاره ها[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
با نگاهی نگران[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
جواب کوفه[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
یاکریم ها[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]