باغی از انار[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
اگر نگاه تو از روزگار بر می گشت[ تعداد کلیک : ۲۴۹ ]
این روز ها که نیستی[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
در آب حوض پیرهنش را شست،ماه مچاله دل نگرانت بود[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
کهکشان[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
سرمه زده، خطّی لب دریا بکشد[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
تقدیم به حضرت فاطمه (س)[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
باید بروم، گم بشوم، جا بزنم[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
هزاره ها[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
با نگاهی نگران[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
جواب کوفه[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
یاکریم ها[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]