شبیه عطر رویاییت[ تعداد کلیک : ۸۵۴ ]
کی زنجیر انداخت توُ گردنت[ تعداد کلیک : ۸۰۴ ]
درسته خواستم عاشق بمونی[ تعداد کلیک : ۶۴۴ ]
نبود تو آغاز بی خوابیامه[ تعداد کلیک : ۷۶۱ ]
ساعت هفت عصر، هر سه شنبه[ تعداد کلیک : ۷۴۰ ]
من بی تو یا شبها نمی‌خوابم[ تعداد کلیک : ۷۲۵ ]
خیلی هوای زندگی سرده[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
نگو دوری، اونقدر نزدیکمی[ تعداد کلیک : ۸۱۴ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۶۱۶ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
با دقتی به نازکی مو کشیده است[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
هر کجا معشوقی از آزار لذت می‌برد[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
نگاهی را که آهو در دل صحرا می‌اندازد[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
از دویدن خسته‌ام طوری که حال اسب‌ها[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
یک بار میان من و تو فاصله انداخت[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
این که معلوم است؛ روی دار سر خم می‌شود[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
اگر همیشه همین بوده است "تنهایی"[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
دست باداباد برد و ریخت گیسو یک طرف[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
از این؛ که داری آبرو و رو به ابرو[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
در کمد، در گنجه، در انبار، شال گردنت[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]