شبیه عطر رویاییت[ تعداد کلیک : ۷۵۸ ]
کی زنجیر انداخت توُ گردنت[ تعداد کلیک : ۷۰۳ ]
درسته خواستم عاشق بمونی[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
نبود تو آغاز بی خوابیامه[ تعداد کلیک : ۶۸۰ ]
ساعت هفت عصر، هر سه شنبه[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
من بی تو یا شبها نمی‌خوابم[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
خیلی هوای زندگی سرده[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
نگو دوری، اونقدر نزدیکمی[ تعداد کلیک : ۷۲۲ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
با دقتی به نازکی مو کشیده است[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
هر کجا معشوقی از آزار لذت می‌برد[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
نگاهی را که آهو در دل صحرا می‌اندازد[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
از دویدن خسته‌ام طوری که حال اسب‌ها[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
یک بار میان من و تو فاصله انداخت[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
این که معلوم است؛ روی دار سر خم می‌شود[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
اگر همیشه همین بوده است "تنهایی"[ تعداد کلیک : ۵۷۴ ]
دست باداباد برد و ریخت گیسو یک طرف[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
از این؛ که داری آبرو و رو به ابرو[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
در کمد، در گنجه، در انبار، شال گردنت[ تعداد کلیک : ۳۰۹ ]