شبیه عطر رویاییت[ تعداد کلیک : ۷۴۰ ]
کی زنجیر انداخت توُ گردنت[ تعداد کلیک : ۶۸۴ ]
درسته خواستم عاشق بمونی[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
نبود تو آغاز بی خوابیامه[ تعداد کلیک : ۶۶۴ ]
ساعت هفت عصر، هر سه شنبه[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
من بی تو یا شبها نمی‌خوابم[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
خیلی هوای زندگی سرده[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
نگو دوری، اونقدر نزدیکمی[ تعداد کلیک : ۷۰۲ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
با دقتی به نازکی مو کشیده است[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
هر کجا معشوقی از آزار لذت می‌برد[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
نگاهی را که آهو در دل صحرا می‌اندازد[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
از دویدن خسته‌ام طوری که حال اسب‌ها[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
یک بار میان من و تو فاصله انداخت[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
این که معلوم است؛ روی دار سر خم می‌شود[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
اگر همیشه همین بوده است "تنهایی"[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
دست باداباد برد و ریخت گیسو یک طرف[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
از این؛ که داری آبرو و رو به ابرو[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
در کمد، در گنجه، در انبار، شال گردنت[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]