شبیه عطر رویاییت[ تعداد کلیک : ۸۱۸ ]
کی زنجیر انداخت توُ گردنت[ تعداد کلیک : ۷۶۶ ]
درسته خواستم عاشق بمونی[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
نبود تو آغاز بی خوابیامه[ تعداد کلیک : ۷۳۲ ]
ساعت هفت عصر، هر سه شنبه[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
من بی تو یا شبها نمی‌خوابم[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]
خیلی هوای زندگی سرده[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
نگو دوری، اونقدر نزدیکمی[ تعداد کلیک : ۷۸۰ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
با دقتی به نازکی مو کشیده است[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
هر کجا معشوقی از آزار لذت می‌برد[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
نگاهی را که آهو در دل صحرا می‌اندازد[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
از دویدن خسته‌ام طوری که حال اسب‌ها[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
یک بار میان من و تو فاصله انداخت[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
این که معلوم است؛ روی دار سر خم می‌شود[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
اگر همیشه همین بوده است "تنهایی"[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
دست باداباد برد و ریخت گیسو یک طرف[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
از این؛ که داری آبرو و رو به ابرو[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
در کمد، در گنجه، در انبار، شال گردنت[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]