شبیه عطر رویاییت[ تعداد کلیک : ۷۸۳ ]
کی زنجیر انداخت توُ گردنت[ تعداد کلیک : ۷۲۵ ]
درسته خواستم عاشق بمونی[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
نبود تو آغاز بی خوابیامه[ تعداد کلیک : ۷۰۹ ]
ساعت هفت عصر، هر سه شنبه[ تعداد کلیک : ۶۷۱ ]
من بی تو یا شبها نمی‌خوابم[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
خیلی هوای زندگی سرده[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
نگو دوری، اونقدر نزدیکمی[ تعداد کلیک : ۷۴۹ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
حتی اگه تاریخ با خون رنگ برداره[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
با دقتی به نازکی مو کشیده است[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
هر کجا معشوقی از آزار لذت می‌برد[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
نگاهی را که آهو در دل صحرا می‌اندازد[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
از دویدن خسته‌ام طوری که حال اسب‌ها[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
یک بار میان من و تو فاصله انداخت[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
خم نخواهد کرد حتی بر بلند دار سر[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
این که معلوم است؛ روی دار سر خم می‌شود[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
اگر همیشه همین بوده است "تنهایی"[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
دست باداباد برد و ریخت گیسو یک طرف[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
از این؛ که داری آبرو و رو به ابرو[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
در کمد، در گنجه، در انبار، شال گردنت[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]