نور بر سایه[ تعداد کلیک : ۲۴۰ ]
میرسد آیا شبی...؟[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
من، صاحبخونه، آخر ماه و...[ تعداد کلیک : ۲۴۳ ]
مزرعه ی سبز دعا[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
کلاس روزها... درس های زندگی...[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
قلب من تند میزند ای وای...[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
طبیعت سرد[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
رنگِ چادرِ مینا...[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
تو می آیی...[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
آتش در جنگل...[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
اشک انار...[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
ابرها می­آیند...[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]