نور بر سایه[ تعداد کلیک : ۲۴۲ ]
میرسد آیا شبی...؟[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
من، صاحبخونه، آخر ماه و...[ تعداد کلیک : ۲۴۵ ]
مزرعه ی سبز دعا[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
کلاس روزها... درس های زندگی...[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
قلب من تند میزند ای وای...[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
طبیعت سرد[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
رنگِ چادرِ مینا...[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
تو می آیی...[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
آتش در جنگل...[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
اشک انار...[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
ابرها می­آیند...[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]