نور بر سایه[ تعداد کلیک : ۲۴۸ ]
میرسد آیا شبی...؟[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
من، صاحبخونه، آخر ماه و...[ تعداد کلیک : ۲۵۲ ]
مزرعه ی سبز دعا[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
کلاس روزها... درس های زندگی...[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
قلب من تند میزند ای وای...[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
طبیعت سرد[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
رنگِ چادرِ مینا...[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
تو می آیی...[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
آتش در جنگل...[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
اشک انار...[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
ابرها می­آیند...[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]