نور بر سایه[ تعداد کلیک : ۲۳۶ ]
میرسد آیا شبی...؟[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
من، صاحبخونه، آخر ماه و...[ تعداد کلیک : ۲۳۹ ]
مزرعه ی سبز دعا[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
کلاس روزها... درس های زندگی...[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
قلب من تند میزند ای وای...[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
طبیعت سرد[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
رنگِ چادرِ مینا...[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
تو می آیی...[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
آتش در جنگل...[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
اشک انار...[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
ابرها می­آیند...[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]