نور بر سایه[ تعداد کلیک : ۲۳۸ ]
میرسد آیا شبی...؟[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
من، صاحبخونه، آخر ماه و...[ تعداد کلیک : ۲۴۱ ]
مزرعه ی سبز دعا[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
کلاس روزها... درس های زندگی...[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
قلب من تند میزند ای وای...[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
طبیعت سرد[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
رنگِ چادرِ مینا...[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
تو می آیی...[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
آتش در جنگل...[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
اشک انار...[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
ابرها می­آیند...[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]