نور بر سایه[ تعداد کلیک : ۲۳۴ ]
میرسد آیا شبی...؟[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
من، صاحبخونه، آخر ماه و...[ تعداد کلیک : ۲۳۸ ]
مزرعه ی سبز دعا[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
کلاس روزها... درس های زندگی...[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
قلب من تند میزند ای وای...[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
طبیعت سرد[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
رنگِ چادرِ مینا...[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
تو می آیی...[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
آتش در جنگل...[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
اشک انار...[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
ابرها می­آیند...[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]