نور بر سایه[ تعداد کلیک : ۲۳۹ ]
میرسد آیا شبی...؟[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
من، صاحبخونه، آخر ماه و...[ تعداد کلیک : ۲۴۲ ]
مزرعه ی سبز دعا[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
کلاس روزها... درس های زندگی...[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
قلب من تند میزند ای وای...[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
طبیعت سرد[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
رنگِ چادرِ مینا...[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
تو می آیی...[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
آتش در جنگل...[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
اشک انار...[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
ابرها می­آیند...[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]