نور بر سایه[ تعداد کلیک : ۲۴۲ ]
میرسد آیا شبی...؟[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
من، صاحبخونه، آخر ماه و...[ تعداد کلیک : ۲۴۷ ]
مزرعه ی سبز دعا[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
کلاس روزها... درس های زندگی...[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
قلب من تند میزند ای وای...[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
طبیعت سرد[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
رنگِ چادرِ مینا...[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
تو می آیی...[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
آتش در جنگل...[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
اشک انار...[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
ابرها می­آیند...[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]