برای حضرت زهرا(س)[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
حس می کنم نشسته ای آرام رو به من[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
سجاده باز مانده و من باز بی خبر[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
برای شهدای هسته ای[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
برای حضرت علی اکبر (ع)[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
برای حضرت ام البنین (س)[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
برای امام زین العابدین (ع)[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]