برای حضرت زهرا(س)[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
حس می کنم نشسته ای آرام رو به من[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
سجاده باز مانده و من باز بی خبر[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
برای شهدای هسته ای[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
برای حضرت علی اکبر (ع)[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
برای حضرت ام البنین (س)[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
برای امام زین العابدین (ع)[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]