هم خسته در سکون هم خسته از سفر[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند[ تعداد کلیک : ۷۴۲ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر[ تعداد کلیک : ۷۱۰ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر[ تعداد کلیک : ۷۷۳ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی[ تعداد کلیک : ۱۰۳۹ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری[ تعداد کلیک : ۶۰۵ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار ![ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
ستون و سقف این دنیا[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
وقتی که از تقدیر من دوری[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
همخونه غمگینم، اندوهم و تن کن[ تعداد کلیک : ۶۳۱ ]
زمان و نگهدار دلواپسم[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
پرنده گوشه ی دنج قفس بود[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
یه وقت انقدر نزدیکی که با هر غصه همدردی[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
لحظه ی عاشقی و دل بستن[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
سایه ی بی سرپناهم ! اومدی بازم سراغم[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
اگه کوه باشم اگه سنگ شم[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
بس که دلتنگ زیارتت شدم[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]