هم خسته در سکون هم خسته از سفر[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر[ تعداد کلیک : ۶۳۹ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی[ تعداد کلیک : ۹۱۸ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار ![ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
ستون و سقف این دنیا[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
وقتی که از تقدیر من دوری[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
همخونه غمگینم، اندوهم و تن کن[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
زمان و نگهدار دلواپسم[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
پرنده گوشه ی دنج قفس بود[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
یه وقت انقدر نزدیکی که با هر غصه همدردی[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
لحظه ی عاشقی و دل بستن[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
سایه ی بی سرپناهم ! اومدی بازم سراغم[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
اگه کوه باشم اگه سنگ شم[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
بس که دلتنگ زیارتت شدم[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]