هم خسته در سکون هم خسته از سفر[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم[ تعداد کلیک : ۵۹۲ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی[ تعداد کلیک : ۹۴۶ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار ![ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
ستون و سقف این دنیا[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
وقتی که از تقدیر من دوری[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
همخونه غمگینم، اندوهم و تن کن[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
زمان و نگهدار دلواپسم[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
پرنده گوشه ی دنج قفس بود[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
یه وقت انقدر نزدیکی که با هر غصه همدردی[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
لحظه ی عاشقی و دل بستن[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
سایه ی بی سرپناهم ! اومدی بازم سراغم[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
اگه کوه باشم اگه سنگ شم[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
بس که دلتنگ زیارتت شدم[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]