هم خسته در سکون هم خسته از سفر[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
درخت ها چه قدر از زمانه بی خبرند[ تعداد کلیک : ۶۶۹ ]
تا وقت سر نیامده از من خبر بگیر[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
درخت خشکم اگر، با تو در شمار می آیم[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
دنیای سال خورده ی من سر نمی شود[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
هرچند کمی دیر ولی آمدم آخر[ تعداد کلیک : ۶۹۱ ]
بار سنگین مرا از دوش من برداشتی[ تعداد کلیک : ۹۷۱ ]
تهی از نور می بینم حیات خلوت خود را[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
بی حوصله و غمزده چون ابر بهاری[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
ای خسته تر از باد و سر افرازتر از دار ![ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
پیش من بنشین ولی چیزی نپرس از شادی ام[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
حیف از نقش خیالی که توهّم شده است[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
ستون و سقف این دنیا[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
وقتی که از تقدیر من دوری[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
همخونه غمگینم، اندوهم و تن کن[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
زمان و نگهدار دلواپسم[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
پرنده گوشه ی دنج قفس بود[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
یه وقت انقدر نزدیکی که با هر غصه همدردی[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
لحظه ی عاشقی و دل بستن[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
سایه ی بی سرپناهم ! اومدی بازم سراغم[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
اگه کوه باشم اگه سنگ شم[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
بس که دلتنگ زیارتت شدم[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]