این قدر[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
دارم نبودنت را می چشم[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
سفر[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
اگر چه[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
فکرت کشتی ست[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
برای آمدنت[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
سلام می کنی[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
از یاد رفته ای[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
تکه یخی بودم[ تعداد کلیک : ۲۴۸ ]
پروانه ها می آیند[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
تو را می بینند[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]