این قدر[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
دارم نبودنت را می چشم[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
سفر[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
اگر چه[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
فکرت کشتی ست[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
برای آمدنت[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
سلام می کنی[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
از یاد رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
تکه یخی بودم[ تعداد کلیک : ۲۶۰ ]
پروانه ها می آیند[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
تو را می بینند[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]