با حسی قرینه قدم می زنم[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
مترسک[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
من زیر هیچ چتری[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
می پرسم از ساعت این چندمین باره[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
وقتی که ابری هستی می ترسم[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
وقتش رسیده اهلیِ دنیای ِهم شیم[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
یه جنگل توی خواب کاغذیمه[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
پاییز[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
بی ابر می باری[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
دوباره همون عطر دلخواهه سیب[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]