با حسی قرینه قدم می زنم[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
مترسک[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
من زیر هیچ چتری[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
می پرسم از ساعت این چندمین باره[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
وقتی که ابری هستی می ترسم[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
وقتش رسیده اهلیِ دنیای ِهم شیم[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
یه جنگل توی خواب کاغذیمه[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
پاییز[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
بی ابر می باری[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
دوباره همون عطر دلخواهه سیب[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]