با حسی قرینه قدم می زنم[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
مترسک[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
من زیر هیچ چتری[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
می پرسم از ساعت این چندمین باره[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
وقتی که ابری هستی می ترسم[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
وقتش رسیده اهلیِ دنیای ِهم شیم[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
یه جنگل توی خواب کاغذیمه[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
پاییز[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
بی ابر می باری[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
دوباره همون عطر دلخواهه سیب[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]