یه نخ سیگار کافی بود[ تعداد کلیک : ۶۶۲ ]
بابا شغلش نگهبانی ِ دریاست[ تعداد کلیک : ۶۴۷ ]
بوی جدایی میده این دستا[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
توو موج ِ موهای تو گم می شم[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]