یه نخ سیگار کافی بود[ تعداد کلیک : ۶۸۴ ]
بابا شغلش نگهبانی ِ دریاست[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
بوی جدایی میده این دستا[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
توو موج ِ موهای تو گم می شم[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]