یه نخ سیگار کافی بود[ تعداد کلیک : ۶۷۴ ]
بابا شغلش نگهبانی ِ دریاست[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]
بوی جدایی میده این دستا[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
توو موج ِ موهای تو گم می شم[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]