پتوی کهنه را کنار می زنی[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
تا عمق 700متری و[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
هیچکس از قطار پیاده نشد[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
پشت نقاب های سفالی جورواجور[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
پایی برای رفتن نمانده و[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
لابه لای کتاب هایم[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
پاهای کوچکت را بردار و[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]