پتوی کهنه را کنار می زنی[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
تا عمق 700متری و[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
هیچکس از قطار پیاده نشد[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
پشت نقاب های سفالی جورواجور[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
پایی برای رفتن نمانده و[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
لابه لای کتاب هایم[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
پاهای کوچکت را بردار و[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]