پتوی کهنه را کنار می زنی[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
تا عمق 700متری و[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
هیچکس از قطار پیاده نشد[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
پشت نقاب های سفالی جورواجور[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
پایی برای رفتن نمانده و[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
لابه لای کتاب هایم[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
پاهای کوچکت را بردار و[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]