سرد است[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
می‌پرسم: «ما چند نفر بودیم؟»[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
بعد از تو[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
فرمانده![ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
مانده‌ایم[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
حالا که فراموشم کرده‌ای[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
در نه و سی دقیقه دوستت دارم[ تعداد کلیک : ۲۷۵ ]
دیگر تو را به یاد نمی‌آورم[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
روزی نَفَس جنگ خواهد گرفت[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
اگر دوستم داشته باشی[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
می‌آیی و چه زود...[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
اتوبوسی که[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]