سرد است[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
می‌پرسم: «ما چند نفر بودیم؟»[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
بعد از تو[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
فرمانده![ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
مانده‌ایم[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
حالا که فراموشم کرده‌ای[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
در نه و سی دقیقه دوستت دارم[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
دیگر تو را به یاد نمی‌آورم[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
روزی نَفَس جنگ خواهد گرفت[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
اگر دوستم داشته باشی[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
می‌آیی و چه زود...[ تعداد کلیک : ۲۷۲ ]
اتوبوسی که[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]