موهای من بلندن[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
موش موشی اشتباهی[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
یه هفته شد با امروز[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
وقتی که جیغ می زنم[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
یه شب تو رختخوابم[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
دلم می خواد با مامان[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
بستنی قیفی من[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
توی سرم هزارتا[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
مدرسه ی کلاغا[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
یه شب که من خوابیدم[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]