موهای من بلندن[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
موش موشی اشتباهی[ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
یه هفته شد با امروز[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
وقتی که جیغ می زنم[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
یه شب تو رختخوابم[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
دلم می خواد با مامان[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
بستنی قیفی من[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
توی سرم هزارتا[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
مدرسه ی کلاغا[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
یه شب که من خوابیدم[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]