نتایج اولیه داوری اشعار کودک و نوجوان از نگاه هیئت داوران

برگزیدگان مرحله اول داوری اشعار کودک و نوجوان از نگاه هیئت داوران:

اسدالله اسحاقی

زهرا موسوی

طیبه رضوانی

طیبه شامانی

سعیده موسوی زاده

غلامرضا بکتاش

حاجیه خاتون حسنی

زهرا داوری

محمد صارمی شهاب

شاهین رهنما

فاضل ترکمن

کبری بابایی