نتایج اولیه داوری اشعار محاوره از نگاه عبدالجبار کاکایی

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

مریم بهروزی 

عبدالمحمد مقتدایی راد 

یلدا انگالی 

فریبا صفری نژاد 

حنانه حقیقت 

امید روزبه 

امیر توکلی

سامیه سلیمی 

حمیدرضا کامرانی 

مهدی ایوبی 

غزاله شریفیان 

احمد میرقیصری 

مریم حائری 

سید مهدی موسوی میرکلایی 

احسان الدین رشیدی مهرآبادی 

علیرضا قنبری 

صابر قدیمی 

پوریا شیرانی 

احمد امیرخلیلی 

امین حق نظری 

کاظم حکمت 

امید جلیلیان 

حمیدرضا طاهری 

علی منصوری