نتایج اولیه داوری اشعار محاوره از نگاه رسول یونان

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه امتیازات مرحله دوم آغاز خواهد شد. امتیازات از 0 تا 100 می‌باشد.

صابر قدیمی 

مریم بهروزی 

علیرضا قنبری 

سید مهدی موسوی میرکلایی 

حسین متولیان 

سمانه نائینی  

احمد امیر خلیلی 

احسان الدین رشیدی مهر آبادی 

عبدالمحمد مقتدایی راد 

سامیه سلیمی 

مهدی دمی زاده 

سمانه مصدق 

مهدی ایوبی 

حامد حسین خانی 

پانته آ صفایی 

امید روزبه 

مهدی نور قربانی 

حسن علی پاک زاد 

میثم بهاران 

قاسم صرافان 

آرین داوودی 

یلدا انگالی 

علی قزل سوفلو 

رضا بندانی