نتایج اولیه اشعار آزاد از نگاه مجید زمانی اصل

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

کاوه شصتی  

سیده مرضیه حسینی 

امید بیگدلی 

مهدی مردانی 

وحید کیانی 

سیامک علائی 

فرشاد شهری 

وحید طلعت 

مریم ترنج 

مجید سعد آبادی 

شراره کامرانی

کروب رضایی 

امید خسروی 

سعید کیانی 

علیرضا نوری

اکبر خدادادی

آریا معصومی 

رسول قنبر زاده

محمد شهبازی پویا 

زینب کریمی 

امید خواجوی نیا 

حمید رضا اکبری شروه 

محمد آیینی

لیلا کرد بچه 

مهناز حمیدی

سید مهدی موسوی میر کلائی 

رضا صادقپور

مجید لواف

جابر رضیئی 

حسین رحمانی

امید خسروی

میثم داودی