نتایج اولیه داوری اشعار آزاد از نگاه کریم رجب زاده

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

عفت خادمی

فاطمه گیلانی
سید محمد رضا طبسی
علیرضا حکمت
مهدی مظفری ساوجی
فلور رحیمیان
بهروز اقبالی درخشان
مجید لواف
کیانوش خان محمدی
صابر سعدی پور
سجاد سوری
مهران شفیعی
زهرا طبرزدی
رضا شیبانی
کاظم حکمت
صابر ساده
رسول پیره
حامد ابراهیم پور
سعید کیانی
مجید سعد آبادی
محمد رضا میرزازاده
پیمان طالبی
حسین شکر بیگی
تیمور آقا محمدی
قربان بهاری
پژمان الماسی
شهرام مقدسی
شراره کامرانی
لیلا کرد بچه
محمد حسین ابراهیمی