نتایج اولیه داوری اشعار آزاد از نگاه سیدعلی میرافضلی

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

سعدآبادی، مجید 

 حسینی سیده مرضیه 

 ساده، صابر 

 شکربیگی، حسین 

 اکبری شروه، حمیدرضا 

 صفربیگی، جلیل 

 پیره، سید رسول 

 آقامحمدی، تیمور 

 کردبچه، لیلا 

 حکمت، کاظم 

 بیات، سلیمان 

 الماس نیا، پژمان 

 مظفری ساوجی، مهدی 

 شیبانی، رضا 

 قاسمی، ضیاء 

 ترنج، مریم 

 مظفری، محمد جلیل 

 تورانی، یزدان 

 حسنی باقری، مهدی 

 خسروی, شیرین 

 رحمانی، حسین 

 رضیی، جابر 

 فرزین، نیر 

 گریزپا، زهرا 

 نظارتی زاده، مهدی 

 عزیز محمدی، سعید 

 متولیان، سید حسین 

 جهانگیری، پیام 

 رزمی، محمد صادق 

 خواجویی نیا، امید 

 کامرانی، شراره 

 باغیان, معصومه 

 شریفی، محمد صابر 

 نظافت یزدی، سلمان 

 اقبالدوست, حمیدرضا 

 موسوی میرکلایی, مهدی 

 انصاری، حسین 

 بهرامی، علیرضا 

 ابراهیمی, محمد حسین 

 بهاری، قربان 

 توزنده جانی, حسین 

 کیانی، وحید 

 مقدسی، شهرام 

 رزمجویی، حبیب الله 

 مرادزاده, صدیقه 

 واقف, اکبر 

 داوری، علی اصغر 

 نیکو، طیبه 

 اسدی، عماد 

 رفیعیان, فرزاد 

 شرفی خبوشان, محمدرضا 

 گیلانی, فاطمه 

 سلیمانی مطلق، سمیرا 

 بختیاری، اسماعیل 

 تاج محمدی، سعید 

 رضایی، کروب 

 صادق پور, رضا 

 قنبری, علیرضا