نتایج اولیه داوری اشعار آزاد از نگاه علی هوشمند

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

سیده مرضیه حسینی 

مهدی مظفری ساوجی 

شراره کامرانی 

لیلا کردبچه 

مبثم خالدیان 

کتایون ریز خراتی  

صابر ساده 

مجید سعدآبادی

حسین شکربیگی 

مهدی فاموری 

قربان بهاری 

کاظم حکمت

حامد ابراهیم پور

سید فرزام حسینی 

سید رسول پیره 

طیبه نیکو

شیرین خسروی

تیمور آقا محمدی

اکبر واقف 

فاطمه گیلانی

مهدی نظارتی زاده

ضیا قاسمی

حسن توزنده جانی

سولماز حسن زاده 

آریا معصومی

ابوطالب شیرین 

معصومه سادات شاکری 

فرید حسینیان تهرانی

کاوه شصتی 

سمانه عابدین 

شهرام مقدسی

شجاع گل ملایری

فاطمه  بیرانوند 

شکوفه رضایی 

سید حسین متولیان 

رضا شیبانی 

محمد صابر شریفی

امید خواجوی نیا 

رمضانعلی ابری

مریم ترنج 

اکبر آزادپور

سلمان نظافت یزدی