نتایج اولیه داوری اشعار آزاد از نگاه علیرضا پنجه ای

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

سیدرسول پیره 

 پریسا کشاورز

محمد غلامی

سیدفرزام حسینی

لیلاکردبچه

هادی مومنی هابیلی

سولماز حسن زاده

سجاد هوشیار

سید مهدی عسکری

حسین شکر بیگی

فاطمه بیرانوند

حمیدرضا اقبالدوست

سید مهدی موسوی  کلایه

علیرضا نوری

کتایون ریز خراتی

صابر ساده

سعید کیابی

تیمورآقا محمدی

حمیدرضا اکبری شروه

یزدان تورانی

محمدحسین ابراهیمی

مصطفی رسولی

عابد کریمی

مهدی مظفری ساوجی

سهیل ملکی

پژمان الماسی نیا

گالیا توانگر

یعقوب سهوزاده

مهدی صارمی شهاب

کروب رضایی