نتایج اولیه داوری اشعار سنتی از نگاه عبدالجبار کاکایی

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

آذر نادی
حسین جنتی
حسن روشان
حسنا محمد زاده
سید محسن خاتمی
عبدالحمید رحمانیان
شیرین خسروی
قاسم صرافان
رضا کرمی
حسین جنت مکان
کیومرث مرادی
مطهره ی عباسیان
فرهاد فرید زاده
بابک دولتی
جلیل صفر بیگی
علی اصغر داوری
صالح دروند
حسین دهلوی
جعفر مقیمیان
محمد نجفی نو کاشتی
روح الله طالب نیا
علی اکبر آغاسیان
عالین نجاتی
شهاب دهنوی
مهدی فرجی
سودابه مهیجی
لیلا عبدی
حمید رضا کامرانی
سید مهدی نقبایی
زین العابدین محب علی
جویا معروفی
اصغر عظیمی مهر
محمد مبارکی
یوسف خوش نظر
مجید آژ
علی فردوسی
میثم داوودی
محمد رضا طاهری
حامد ابراهیم پور
محمد قنبری
کبری موسوی قهفرخی
حسن بهرامی
محمد حسین ملکیان
محسن رضوی
سجاد سامانی
یاسر قنبر لو
نیما فرقه
علیرضا رجبعلیزاده کاشانی
محمد شکری فر
حسین طاهری
محمد رضا فاضلی ورنه
لیلا تقوی
علیرضا الیاسی
پانته آ صفایی
سید علی لواسانی
مهدی مردانی