نتایج اولیه داوری اشعار سنتی از نگاه محمدرضا روزبه

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

محسن کاویانی  

مهدی فرجی         

پانته آ صفایی      

حامد ابراهیم پور  

جلیل صفربیگی   

فریبا صفری نژاد  

حسنا محمدزاده      

حسین روشان         

حسین جنتی           

صالح دروند          

کبری موسوی قهرخی    

رضا کرمی              

مهرداد نصرتی            

صالح سجادی            

حمیدرضا حامدی           

علی فردوسی          

نیما فرقه             

مجتبی صادقی           

وحید طلعت             

رضا علی اکبری            

بنیامین دیلم کتولی      

امید صباغ تو       

خدابخش صفادل      

نرگس کاظمی نژاد       

پیمان طالبی          

ناصر حامدی          

آرش پورعلیزاده       

سودابه مهیجی         

غلام رضا بکتاش         

ضیا قاسمی          

مرجان بیگی فر         

میثم داودی        

محمدحسن ملکیان      

محمدرضا طاهری      

شیما شاهسواران احمدی  

رضا نیکوکار          

کیومرث مرادی         

علی اکبر آغاسیان        

مسلم صادقی             

زهرا شعبانی           

یوسف بینا            

حسن توکلی