نتایج اولیه داوری اشعار سنتی از نگاه قربان ولی

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

زهرا شعبانی

حسین جنتی 
مهرداد نصرتی
مهدی فرجی
حامد حسین جانی
محمدحسین ملکیان 
علی حیدری زاده
حسنا محمد زاده
محمدحسین ابراهیمی 
شیما شاهسواران احمدی
محمد زارعی
قاسم صرافان
یاسر قنبرلو
سودابه مهیجی
یوسف بینا
سعید توکلی
صالح دروند
پانته آ صفایی
جلیل صفربیگی
کبری موسوی قهفرخی
علی اکبر آغاسیان
ناصر حامدی
امید صباغ نو
کیومرث مرادی
مجتبی صادقی
علی فردوسی
رضا کرمی
شیرین خسروی
عبدالحمید رحمانیان
صالح سجادی
علی سلیمانی 
آرش پورعلیزاده
حامد ابراهیم پور
رهی کاوه