نتایج اولیه داوری اشعار سنتی از نگاه شاهرخ تندروصالح

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

حسین جنتی 

معصومه مهری قهفرخی 

طیبه سادات بقایی 

صالح دُروند 

جویا معروفی 

زهرا شعبانی 

علی اصغر داوری 

علی اکبر آغامیان 

مهدیه حمزه‌ای 

کبری موسوی قهفرخی 

بنیامین دیلم کتولی 

اشکان صمصام 

جلیل صفربیگی 

حسین جنت مکان 

یاسر قنبرلو 

فریبا صفرنژاد 

سورنا جوکار 

یوسف خوش نظر 

رهی کاوه 

لیلا مهذب 

نیما فرقه 

مهدی فرجی 

سیده رویا علوی 

علی فردوسی 

مصطفی توفیقی 

محمد حسین ملکیان 

محمد ابراهیم شایان 

حامد ابراهیم پور 

سید علی شکراللهی 

غلامرضا بکتاش