نتایج اولیه داوری اشعار سنتی از نگاه علی آبان

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

کیومرث مرادی 

مهدی فرجی 

حمیده سادات غفوری 

بنیامین دیلم کتولی 

محبوبه بزم آرا 

شیما احمدی 

پانته‌آ بهرامی 

عمران میری 

کبری موسوی قهنفرخی 

جلیل صفربیگی 

محمد حسین ابراهیمی 

حامد ابراهیم پور 

صالح سجادی 

الهه بیات مختاری 

روح الله طالب نیا 

محمد حسین ملکیان 

شیرین خسروی 

آذر نادی 

امید صباغ نو 

سعید توکلی 

زهرا شعبانی 

مهرداد نصرتی 

آزاده سالمی 

یزدان صلاحی 

صالح دروند 

نیما فرقه 

رجبعلی زاده کاشانی 

اشکان صمصام 

حمیدرضا کامرانی 

محمد حسین افشار 

علی اصغر داوری 

محمد شهابی 

محمدرضا شالبافان 

حسین جنت مکان 

مهدیه ابو صالحی 

سمانه نائینی 

علیرضا الیاسی 

محمد شکری فرد 

پیمان طالبی 

عبدالحمید رحمانیان