نتایج اولیه داوری اشعار سنتی از نگاه سعید بیابانکی

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

محمدحسین ملکیان

 محمدحسین نعمتی

علی فردوسی

حامد ابراهیم پور

محمدرضا طاهری

سجاد رشیدی پور

عالیه مهرابی

سیده زهرا صالحی

مجتبی صادقی

فریبا صفری نژاد

الهام عمومی

مطهره عباسیان

 ناصر حامدی

 مریم کرباسی

 فاطمه قایدی

علیرضا رجبعلی زاده

 محسن کاویانی

پانته آ صفایی

یاسر قنبرلو

صالح سجادی

حسنا محمد زاده

محبوبه بزم آرا

مهدی فرجی

 اصغر عظیمی مهر

فواد میر شاه ولد

بهروز آورزمان

علی اصغر شیری

علی اصغر داوری

 کبری موسوی قهفرخی

  امید صباغ نو

مرتضی لطفی

 سید علی شکراللهی

 سمانه نایینی

 رویا باقری

سعید ایران نژاد

 هادی فردوسی

صالح دروند

 قاسم صرافان

 حسن توکلی

حسین بیگی نیا

جلیل صفربیگی

 مهدی جهاندار

سعید توکلی

مهدی مردانی

علی سلیمانی

حامد حسین خانی