نتایج اولیه داوری اشعار سنتی از نگاه هادی منوری

به اطلاع شرکت کنندگان بخش رقابتی می رساند که نتایج کارشناسی سایر داوران به تدریج در این پایگاه درج خواهد شد و در پایان مرحله اول داوری با محاسبه میزان آراء داوری، مرحله دوم آغاز خواهد شد.(ترتیب نام افراد ارتباطی بانمره‌ی آنان ندارد)

بنیامین دیلم کتولی   
پانته‌آ صفایی       
پیمان طالبی      
جلیل صفربیگی    
حامد ابراهیم‌پور    
حامد حسین‌خانی     
حسن روشان     
حسین جنتی   
خدابخش صفادل   
رضا علی‌اکبری    
رضا کرمی       
زهرا شعبانی   
سجاد سامانی   
سودابه مهیجی    
سید سعید آقا سید محمد صاحب علم   
شیما شاهسواران احمدی     
صالح دُروند     
صالح سجادی    
طیبه السادات بقایی اردکانی  
عالین نجاتی   
عباس احمدی   
عبدالحمید رحمانیان   
علی فردوسی  
علی‌اکبر آغاسیان   
علی‌رضا اسدی‌نژاد    
غلام‌رضا سلیمانی    
کبری موسوی قهفرخی 
کیومرث مرادی     
لیلا عبدی     
مجتبی صادقی    
مجید آژ    
محبوبه بزم‌آرا   
محمدحسین ملکیان    
محمدرضا طاهری    
مهدی جهاندار    
مهدی فرجی    
نازنین مریم عمارلو   
یوسف بینا