اسامی برگزیدگان مرحله اول داوری آثار کودک و نوجوان از نگاه هیئت داوران

به اطلاع شرکت‌کنندگان بخش رقابتی جشنواره هشتم می‌رساند که اسامی زیر مربوط به برگزیدگان مرحله اول داوری آثار از نگاه داوران این مرحله بوده است با این حال شاعرانی که اسمشان در لیست برگزیدگان مرحله اول نیست، از مرحله دوم داوری حذف نشده اند و آثارشان توسط داوران مرحله دوم نیز بررسی خواهد شد. (اسامی برگزیدگان به ترتیب حروف الفباء می‌باشد و ارتباطی با نمره‌ی آن‌ها ندارد)

+ درصورت مشاهده هرگونه خطا در لیست برگزیدگان مرحله اول، آن را به آدرس fpoem.ir@gmail.com مکاتبه نمایید.

اسداله اسحاقی

زهرا موسوی

طیبه رضوانی

طیبه شامانی

سعیده موسوی زاده

غلامرضا بکتاش

حاجیه خاتون حسنی

زهرا داوری

محمد صارمی شهاب

شاهین رهنما

فاضل ترکمن

کبرا بابایی

+ درصورت مشاه

ده هرگونه خطا در لیست برگزیدگان مرحله اول، آن را به آدرس fpoem.ir@gmail.com مکاتبه نمایید.