لیست نهایی نامزدها بخش رقابتی شعر کودک و نوجوان

اسداله اسحاقی

زهرا موسوی

طیبه رضوانی

طیبه شامانی

سعیده موسوی زاده

غلامرضا بکتاش

حاجیه خاتون حسنی

زهرا داوری

محمد صارمی شهاب

شاهین رهنما

فاضل ترکمن

کبرا بابایی