لیست نهایی نامزدها بخش رقابتی شعر محاوره

به اطلاع منتخبین مرحله اول و دوم داوری آثار بخش رقابتی می‌رساند که لیست زیر مربوط به اسامی نامزدهای نهایی بخش رقابتی شعر محاوره می‌باشد که از بین نامزدهای زیر تعدادی از شاعران به عنوان برگزیده بخش محاوره انتخاب و در مراسم اختتامیه در تالار وحدت معرفی خواهند شد:

(اسامی به ترتیب حروف الفبا می‌باشد و ارتباطی به نمره نامزدها ندارد)

احمد امیرخلیلی  

احمد امیرخلیلی

 احسان الدین رشیدی مهرآبادی

مریم بهروزی

مریم بهروزی

حنانه حقیقت

حنانه حقیقت

محمد مقتدایی

محمد مقتدایی راد

امید روزبهانی

امید روزبهانی

سمانه نائینی

سمانه نائینی

سید حسین متولیان

سید حسین متولیان

یلدا انگالی

یلدا انگالی

صابر قدیمی

صابر قدیمی