اخبار

آهن ربا

رضا شریعتی
کنار تو خیره به چشم هایت نشستم
با کلمات بازی کردم تا زیباترین واژهها ؛
خوش اهنگ ترین متنها را جست وجو کنم
حرفهای ناتوان من و ُ گرگ چشم های تو
چه پارادوکس ناقصی ...
کنار هم نساختند
گره دست های من و تو !
آهن ربا نبود ؛ویا نیروی جاذبه ی زمین
دستان من ؛ تکرار گناه قلب عاشق تو بود
۱۲ اسفند ۱۳۹۲ ۱۱:۱۰

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید